Gå til indhold

Yngre Lægers arbejdsmiljøundersøgelse 2019

Yngre Læger gennemførte en spørgeskemaundersøgelse om arbejdsmiljø blandt samtlige af Yngre Lægers medlemmer i marts/april 2019. I alt deltog 4.645 yngre læger i undersøgelsen, som du kan læse resultatet af her.

Yngre Lægers arbejdsmiljørapport 2019

Landsdækkende undersøgelse af arbejdsmiljøet for yngre læger. Rapporten er inddelt i 4 temaer, der påvirker den samlede kvalitet af arbejdsmiljøet:

  • Travlhed
  • Supervision og ledelse
  • Ensomhed
  • Afbrydelser

Samlet rapport: Yngre Lægers arbejdsmiljø - 2019 (PDF)

Arbejdsmiljø for KBU-læger 2019

Læs mere om, hvordan KBU-læger i hospitalsvæsnet og i almen praksis oplever deres arbejdsmiljø:

KBU-lægen - Arbejdsmiljørapport 2019 (PDF)

Arbejdsmiljø for 2019 i de enkelte regioner