Gå til indhold

Yngre Lægers Arbejdsmiljøundersøgelse 2023

Yngre Læger laver løbende undersøgelser, der viser, hvordan uddannelses- og speciallægers arbejdsmiljø er. Læs de seneste delrapporter fra Yngre Lægers arbejdsmiljøundersøgelse 2023 her.

Næsten 4.000 medlemmer af Yngre Læger svarede i slutningen af 2022 på en omfattende undersøgelse om deres arbejdsmiljø. 

Arbejdsmiljøundersøgelse 2023: Flere læger i psykiatrien oplever trusler og vold

Mere end 7 ud af 10 læger i psykiatrien har i løbet af et halvt år oplevet truende adfærd fra en patient på deres arbejdsplads. Og næsten 6 ud af 10 har oplevet skriftlige eller verbale trusler. Det er markant flere end læger i andre specialer, viser Yngre Lægers arbejdsmiljøundersøgelse.

Delrapport fra Yngre Lægers Arbejdsmiljøundersøgelse 2023: 

Yngre Lægers undersøgelse om vold og trusler i psykiatrien (PDF) 

Arbejdsmiljøundersøgelse 2023: Arbejdsrelateret stress og travlhed blandt yngre læger

Næsten hver 3. læge har ikke tid nok til deres arbejdsopgaver, og hver 4. læge i de kliniske specialer føler sig påvirket af arbejdsrelateret stress. Det viser Yngre Lægers undersøgelse om stress og travlhed, der samtidig viser, at travlhed og stress påvirker lægernes oplevelse af behandlingskvaliteten for patienterne i negativ retning.

Delrapport fra Yngre Lægers Arbejdsmiljøundersøgelse 2023: 

Arbejdsrelateret stress og travlhed blandt Yngre Læger (PDF)

Vidste du at:
  • Stress: 21 % af Yngre Lægers medlemmer er i høj eller meget høj grad påvirket af arbejdsrelateret stress. For læger i kliniske specialer gælder det 23 %.
  • Bemanding: Mere end 9 ud af 10 læger i de kliniske specialer oplever, at de er for få på arbejde i forhold til opgaverne.
  • Tid: Næsten hver 3. læge har ikke tid nok til deres arbejdsopgaver. 50 % har i nogen grad tid nok.
  • Behandlingskvalitet: Der er sammenhæng mellem travlhed og behandlingskvalitet. 30 % af de læger, der ikke har tid nok til deres arbejdsopgaver, mener, at der er problemer med behandlingskvaliteten. Det gælder for 1 % af de læger, der har tid nok. 
  • Sygedage: Stressede læger har flere sygedage.

Kilde: Yngre Lægers Arbejdsmiljøundersøgelse 2023.