Gå til indhold

Hvad er lokal løndannelse?

Din løn som yngre læge består af en centralt aftalt løn og en lokalt aftalt løn. Se her hvilke elementer den lokale løn består af, og hvordan du finder forhåndsaftaler/lokalaftaler på din arbejdsplads.

Langt størstedelen af din løn er aftalt centralt og er det, som fremgår af din overenskomst (grundløn og evt. tillæg). Dertil kommer den lokale del af lønnen, som er aftalt lokalt mellem fx et sygehus og Yngre Læger.

Forhåndsaftale (lokalaftale)

Forhåndsaftaler er lokale lønaftaler og bruges primært i regionerne. Tilsvarende lokale lønaftaler i stat og kommune kaldes lokalaftaler, men bruges sjældent.

En forhåndsaftale er en aftale mellem regionen og den regionale fællestillidsrepræsentant og/eller tillidsrepræsentanten ved det pågældende sygehus.

Aftalen udløser ”på forhånd” bestemte tillæg for bestemte funktioner eller kvalifikationer – fx hvis du er vagtplanlægger, UKYL, klinisk vejleder eller har opnået en ph.d.-grad med videre.

Alle yngre læger, der udfører den beskrevne funktion eller har de krævede kvalifikationer, får automatisk tildelt tillæggene.

Hvor finder jeg forhåndsaftaler for min arbejdsplads?

Er du ansat i en region, kan du finde lokale forhåndsaftaler på ”Min side”.

  • Log ind på Min Side
  • Klik på 'Mit medlemskab' - 'Lokalaftaler'

Er du ansat i staten eller i almen praksis, så kontakt Yngre Læger for at få tilsendt en eventuel forhåndsaftale.

Individuelle tillæg

Udover de tillæg, der automatisk udløses af forhåndsaftalen, så kan din lokalt aftalte løn også indeholde individuelle tillæg.

Som yngre læge kan du få individuelle tillæg for en funktion (funktionstillæg), der ikke fremgår af forhåndsaftalen, eller for en specifik kompetence eller uddannelse (kvalifikationstillæg).

Det individuelle tillæg kan også være et engangsbeløb – en resultatløn – som du kan få for en specifik indsats.