Gå til indhold

Honorar til regionernes forretningsudvalg

Se hvad de regionale Yngre Lægerådsforretningsudvalg får i årligt honorar samt i lønkompensation for deltagelse i visse aktiviteter.

Årligt honorar til de regionale Yngre Lægerådsforretningsudvalg var i 2023 på 56.798 kr.

Forretningsudvalget beslutter selv, hvordan de fordeler honoraret blandt sig.

 • YLR-forpersonen og forpersonen for staten får tilskud til PC/tablet/telefon på 15.000 kr. hvert 3. år
 • Næstforpersonerne i regionen og næstforperson for staten får hver et tilskud til PC/tablet/telefon på 7.000 kr. hvert 3. år

Deltagelse i (ydes til alle fra forretningsudvalget, der deltager i aktiviteten):

 • Heldags- og halvdagsmøder mellem forretningsudvalgene for Yngre Lægerådene og Yngre Lægers bestyrelse
 • Alle Yngre Lægers repræsentantskabsmøder
 • To heldagsmøder eller fire halvdagsmøder i regionalt regi hvor formålet er aktiviteter, der ikke forventes af alle medlemmer af repræsentantskabet, f.eks.:
  - Forberedelse og afholdelse af internater i regionen
  - Heldagsmøder i de regionale forretningsudvalg

Klippekortet disponeres af forperson/forretningsudvalget og udbetales efter aftale med Gitte Colding pr. mail gc.yl@dadl.dk.

Antal af ’klip’ pr. år er baseret på regionsstørrelse og geografi:

 • Region Hovedstaden = 12 hele/24 halve dage.
 • Region Midtjylland og Region Syddanmark = 8 hele/16 halve dage
 • Region Sjælland og Region Nordjylland = 5 hele/10 halve dage.

Klippekortet kan anvendes til andre/supplerende medlemsrettede aktiviteter. 'Klip' kan af forperson/forretningsudvalg disponeres til alle medlemmer i Yngre Lægerådet - ikke kun til forretningsudvalget.

De aktiviteter, der kan honoreres, er aktiviteter udover de faste, som er nævnt i afsnittet "Lønkompensation ved deltagelse i faste aktiviteter", der ikke forventes af alle medlemmer af repræsentantskabet, fx:

 • Regionale heldagstemadage
 • FTR- og forretningsudvalgsstrategimøder
 • Planlægning og afholdelse af KBU-møder for nyuddannede (max 2 pr. år)

Der ydes ikke honorar for deltagelse i arbejdsgivernedsatte udvalg såsom deltagelse i MED-udvalg eller ansættelses- og uddannelsesudvalg.

Ved siden af denne honoreringsordning gives der undervisningshonorering for en række aktiviteter.

Der ydes halvdagsundervisningstakst til de medlemmer, der varetager Jobsøgningskurser, Karriererådgivningskurser og TR-undervisning.