Gå til indhold

Lægelige revisorer i Yngre Læger

Her kan du læse kommissorium for de lægelige revisorer i Yngre læger og se hvem, der er valgt som lægelige revisorer i Yngre Læger.

Kommissorium

Revisorerne ifølge Yngre Lægers vedtægter:

§ 14, stk. 5. "Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor og gennemgås kritisk af to revisorer, valgt af repræsentantskabet blandt foreningens medlemmer. Det reviderede regnskab med revisorernes bemærkninger skal udsendes til repræsentanterne og være tilgængeligt for foreningens medlemmer senest 2 uger før det ordinære repræsentantskabsmøde i 2. kvartal."