Gå til indhold

Det gode patientforløb

På denne side kan du få et overblik over Yngre Lægers arbejde med "Det gode patientforløb", som er en af Yngre Lægers politiske indsatsområder.

Yngre Læger arbejder både politisk og læringsmæssigt med:

  • At understøtte en større grad af patientinddragelse og fælles beslutningstagning
  • At sikre smidighed og tryghed for patienter i alle overgange - mellem sektorer og specialer
  • En organisering af arbejdsgange og behandlingsforløb, der opfylder patientens behov
  • At flytte fokus fra kvantitet til kvalitet

Yngre Lægers arbejde med at sikre bedre forløb for patienterne:

Vælg Klogt

Patientansvarlig læge

Fælles beslutningstagning