Gå til indhold

FTR: Patientklager, tilsynssager og utilsigtede hændelser

Få overblik over din rolle og opgave i forbindelse en patientklage, en tilsynssag eller en utilsigtet hændelse.

Læger kan blive genstand for en klagesag, tilsynssag eller have del i en utilsigtet hændelse, UTH.

Det er vigtigt, at du kan henvise medlemmet videre i organisationen, så lægen får den rigtige hjælp. Din opgave er at sørge for at gøre TR eller medlemmet opmærksom på muligheden for at få juridisk hjælp.

Både i forhold til klagesager, tilsynssager og utilsigtede hændelser kan de involverede læger have brug for nogen at tale med. Her har du eller TR'eren en rolle i forhold til at henvise til Yngre Læger og Lægeforeningens tilbud.

Du kan som FTR også have en rolle i forhold til at italesætte brugen af utilsigtede hændelser som læringsværktøj på jeres Yngre Lægerådsmøder.

Lægeforeningen bør straks kontaktes af det pågældende medlem selv med henblik på bistand.

Yngre Læger bistår medlemmer, hvis der opstår spørgsmål af ansættelsesretlig karakter i forbindelse med sagerne (tjenstlige samtaler og lignende).

Utilsigtede hændelser håndteres internt på hospitalet.

Patientklagesager

De klagesager, som læger involveres i, behandles typisk af Styrelsen for Patientklager. De kan afsluttes efter en dialogsamtale eller med en afgørelse i Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn.

Patientklager kan både vedrøre den enkelte læge og behandlingsstedet som sådan.

Patienter har også andre muligheder for at klage – fx over serviceniveau - og kan også søge om erstatning.

Bliver der spørgsmål af arbejdsretlig karakter i forbindelse med sagernes behandling, kan medlemmet rette henvendelse til Yngre Læger.

Klage- og tilsynssagerne skal hverken du eller TR håndtere selvstændigt. I kan dog blive bedt om at bistå i forbindelse med en eventuel ansættelsesretlig del.

Tilsynssager (individtilsyn)

Tilsynssager behandles af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Tilsynssagerne kan opstå, fordi der rejses mistanke om, at der er handlet fagligt kritisabelt eller på baggrund af mistanke om manglende egnethed fx på grund af sygdom eller misbrug.

Utilsigtede hændelser

Utilsigtede hændelser håndteres i hospitalsregi. Det er meningen, at hændelserne skal bruges til læring og forebyggelse af fejl. Det kan dog være forskelligt, hvor god man er til at bruge hændelserne konstruktivt.

Det kan måske være en drøftelse værd på et af dine Yngre Lægerådsmøder? Vær opmærksom på at tage emnet op på et generelt plan – personsager egner sig ikke til Yngre Lægerådsmøder.