Gå til indhold

FTR: Regler og råd om vagtbelastning

Læs her de mest almindelige problemstillinger omkring vagtbelastning og få råd til, hvad du som FTR for Yngre Læger kan gøre.

Et af de største arbejdsmiljømæssige problemer for læger er for belastede vagter. Det kan både være på grund af mængden af arbejde i den enkelte vagt og på grund af det arbejde, der udføres i vagten, hvor lægen ikke har fået den nødvendige oplæring eller får den nødvendige supervision og opbakning.

Yngre Læger har aftalt med Danske Regioner, at der er en belastningsgrænse for alle vagter uanset længde på 13 timer.

En meget central og vigtig opgave for TR’erne er at holde øje med, at belastningen i vagterne er i overensstemmelse med reglerne.

Som FTR kan du støtte TR’erne i denne opgave ved at være behjælpelig med at få iværksat vagtbelastningsopgørelser og få gennemført eventuelle forhandlinger med ledelsen, hvis belastningen ikke kan nedbringes (§ 22 stk. 5).

Hvis du eller TR er i tvivl, så tag fat i Yngre Lægers sekretariat.

Det siger overenskomsten

Ifølge overenskomsten må en vagt (arbejde efter klokken 18) højst være belastet 13 timer i gennemsnit (§ 20 stk. 2 og § 21 stk. 2) uanset længden af vagten. Hvis Yngre Lægerådet i regionen har indgået en lokalaftale (dispensation) om nedsættelse af hviletiden fra 11 til 8 timer, må (døgn-)vagten max. være belastet i 16 timer i gennemsnit.
Der er i overenskomstens § 21 aftalt helt faste regler for, hvordan belastningen i en vagt opgøres.

Hvordan løses sagen, hvis belastningen er for høj?

Hvis en vagt er for belastet, er der to mulige løsninger:

Enten dele vagten eller begrænse vagtarbejdet så det kommer under grænsen på 13/16 timer. Har man indgået en lokalaftale om nedsættelse af hviletiden, kan man overveje at opsige den.
Med § 22 stk. 5 har man en bestemmelse, der betyder, at arbejdsgiveren er forpligtet til at gå konstruktivt ind i forhandlingerne om at tilrettelægge arbejdet, så vagtbelastningen ikke er for høj.

Sådan gør du som FTR

  • Gennemgå sagen med TR.
  • Tjek om der er en dispensationsaftale eller kutyme for en sådan i forvejen.
  • Sørg for at der iværksættes en vagtbelastningsopgørelse efter overenskomstens regler. Se hvordan på Yngre Lægers hjemmeside, hvor vi beskriver vagtopgørelse. I skal aftale tidsrum, hvilke skemaer, der skal udfyldes, en fælles udmeldelse fra TR/ledelse om, at det er en bunden opgave, hvornår den afsluttes, og hvordan den opgøres.
  • Hvis opgørelsen viser, at vagten er for belastet: Indkald til et Yngre Lægemøde og få afklaret mandatet og opbakningen til at sagen løses. Du skal være opmærksom på, at problemet skal løses. Det er ikke en løsning, at de ansatte læger gerne vil fortsætte med en vagtbelastning, der er for høj.
  • Afdæk problemerne: Få forslag til, hvordan belastningen kan nedbringes. I skal diskutere om arbejdsopgaver kan ændres/omlægges.
  • Indkald ledelsen til et møde, hvor opgørelsen og forslag til ændringer fremlægges.
  • Hvis ikke sagen løses med ledelsen, søg sparring i Yngre Læger.
  • Indkald eventuelt til en § 22 stk. 5 forhandling.
  • Aftal en tidsplan med ledelsen for hvornår opgørelsen er klar - og en tidsplan for det efterfølgende forløb, herunder hvornår sagen videregives til Yngre Læger.