Gå til indhold

Honorar og moms på attester

Hvornår er der aftalt fast honorar på attester, hvornår er en lægeattest momsfritaget eller momspligtig og hvornår har du pligt til at lade dig momsregistrere?

Honorar for attester

I nogle tilfælde er der indgået aftale om anvendelse af bestemte attester og bestemte honorar. Det gælder de områder, hvor det er en direkte eller nødvendig følge af offentlig regulering.

I andre tilfælde vil det være op til rekvirenten og den attestudstedende læge, at aftale de nærmere vilkår herunder honoraret for udarbejdelsen af en lægeattest.

Moms på attester og momsregistrering af virksomhed

Det er SKAT, der vurderer om en lægeattest er momsfritaget/momspligtig.

I vurderingen ser SKAT bl.a. på om hovedformålet med en attest er:

  • til brug for sagsbehandling, der har til formål at beskytte den berørtes sundhed eller
  • til sagsbehandling med andre formål.

SKAT udgiver 2 gange årligt en ”Den juridiske vejledning”, hvori der bl.a. er et afsnit om moms på lægeattester.

Her kan du læse om de generelle regler om moms på lægeattester og finde en oversigt over, hvilke attester, der er momsfritaget/momspligtige.

 

 

Ved spørgsmål om din virksomheds momsregistrering, momsregnskab m.v. anbefales det at tage kontakt til egen revisor.

Vigtig at undersøge, om man laver attester for mere end 50.000 kr. årligt

Den enkelte læge skal først momsregistreres, hvis salget af momspligtige erklæringer inden for den seneste 12-måneders periode overstiger 50.000 kr. Der skal dog ske registrering på det tidspunkt, hvor det er åbenbart, at den momspligtige omsætning vil overstige registreringsgrænsen.

Læger har således pligt til at lade sig momsregistrere, når det er åbenlyst, at omsætningen på området overstiger 50.000 kr. Lægen skal opkræve og indbetale moms fra registreringstidspunktet.

Det er vigtigt, at lægens regnskab er tilrettelagt således, at omsætningen vedrørende momspligtige attester kan følges.

Registreringsgrænsen skal vurderes for den juridiske enhed. For kompagniskaber skal lægernes omsætning vurderes samlet.

De 50.000 kr. er ikke en skattefri bundgrænse, men en registreringsgrænse. Hvis registreringsgrænsen overskrides uden at virksomheden lader sig registrere, kan virksomheden blive opkrævet moms af hele sin momspligtige omsætning – inkl. de første 50.000 kr. Det vil derfor være risikabelt, hvis virksomheden venter med at lade sig registrere til det faktisk i regnskabet konstateres, at registreringsgrænsen på 50.000 kr. er nået og evt. overskredet.

I kompagniskabspraksis vil registreringsgrænsen hurtigt kunne nås. En kompagniskabspraksis er en virksomhed med sit eget SE/CVR-nummer, men undertiden er de enkelte læger desuden registreret med eget SE/CVR-nummer. Hvis det er kompagniskabspraksis, der leverer ydelserne og modtager betalingen, vil registreringsgrænsen skulle ses i forhold til kompagniskabspraksis. Hvis det er den enkelte læges virksomhed, der leverer ydelserne og modtager betalingen for attesten, vil registreringsgrænsen skulle ses i forhold til den enkelte læge.

På grund af momspligten er det nødvendigt, at lægen i alle tilfælde udsteder en faktura på attestydelsen.

Vejledning fra revisionsfirmaet Deloitte

Foreningen af Praktiserende Speciallæger og Praktiserende Lægers Organisation har tidligere bedt revisionsfirmaet Deloitte om at udarbejde en vejledning, der kan fungere som en indføring i reglerne for praktiserende læger og speciallæger, som skal momsregistreres for første gang.

Af vejledningen fremgår det, at momspligten på lægeattester medfører flere administrative forpligtelser for den enkelte læge, men også mulighed for at få et vist fradrag for moms af indkøb. Det anbefales derfor, at der i forbindelse med momsregistrering tages kontakt til egen revisor.