Gå til indhold

Dialogsamtale: Sådan gennemfører du den bedst

Enhver person, der klager over over behandling i sundhedsvæsenet, bliver tilbudt en lokal dialog – også kaldet dialogmøde eller dialogsamtale.

Hvorfor tage en dialogsamtale?

Enhver person, der klager over over behandling i sundhedsvæsenet, bliver tilbudt en lokal dialog.

Er du involveret i en klagesag, er du ikke forpligtet til at afholde dialogsamtalen, men det er i begge parters interesse at få et positivt resultat af dialogen. Alene det, at klageren har ønsket en dialogsamtale, må tages som udtryk for, at klageren ønsker at fortælle om sin oplevelse og få afklaret tvivlspørgsmål.

Er der klaget over behandlingen hos en praktiserende læge eller en praktiserende speciallæge, vær da opmærksom på, at der i overenskomsten er en passus om, at formålet med den lokale dialog bedst sikres, hvis du som alment praktiserende læge eller praktiserende speciallæge vælger at deltage i den lokale dialog.

Hvem arrangerer dialogsamtalen, og hvordan bliver den afholdt?

Der er ingen formkrav til, hvordan dialogsamtalen skal afholdes. Den kan derfor afholdes både ved et personligt møde eller telefonisk. Det er regionen, der faciliterer kontakten mellem klageren og det behandlingssted eller den læge, der er klaget over.

Der er ingen formelle krav til afholdelse af samtalen, og hver region håndterer dialogsamtalerne forskelligt. Nogle regioner stiller lokaler til rådighed, mens andre ikke gør det. Det er derfor vigtigt, du hurtigt sætter dig ind i procedurerne i din region, hvis du skal deltage i en dialogsamtale. I brevet fra regionen kan du se, hvem du skal kontakte, hvis du er i tvivl.

Det er hensigtsmæssigt, at dialogsamtalen afholdes af den læge, der har den fulde sundhedsfaglige indsigt i sagen. Hvis den behandling, der er klaget over, er foregået på et større behandlingssted, bør det altid overvejes, om den læge, der har behandlet patienten, også skal tilbydes at deltage i samtalen.

Dialogen skal være afholdt senest 4 uger efter, at klagen er fremsendt til regionen.

Hvad sker der efter dialogsamtalen?

Efter dialogsamtalen kan sagen gå to veje:

  • Enten kan dialogsamtalen ende med, at klageren føler sagen tilfredsstillende behandlet. Så afsluttes klagesagen, og den kan herefter ikke genoptages.
  • Klageren kan også vælge at fastholde klagen, som derefter behandles i Disciplinærnævnet eller Styrelsen for Patientsikkerhed. Det er klageren, som bestemmer, i hvilket regi, klagen skal behandles.