Gå til indhold

Hjælpepligt

Som læge har du pligt til at yde nødvendig, akut lægehjælp både efter regler i autorisationsloven og straffeloven til personer, som er i øjensynlig livsfare. Hjælpepligten for læger er mere vidtgående end for almindelige borgere. Lægeforeningens aftale med Tryg om forsikringstilbud dækker også lægeansvar, som du pådrager dig under midlertidige ophold i udlandet.

Hvilke regler gælder for læger om hjælpepligten?

Som læge er du forpligtet til at yde den første, fornødne lægehjælp, hvis du vurderer, at det er påtrængende nødvendigt. Det står i autorisationslovens § 42, stk. 1. Din hjælpepligt efter denne bestemmelse omhandler kun nødvendig, akut lægehjælp, og din hjælpepligt træder først i kraft, når enten patienten selv eller anden person til stede tydeligt beder om hjælp. Bestemmelserne i autorisationsloven skal dog sammenholdes med den generelle hjælpe- og handlepligt i § 253 i straffeloven.

Efter § 253 i straffeloven har enhver borger – også læger – pligt til:

  • Efter evne at hjælpe nogen, der er i øjensynlig livsfare, eller
  • At træffe de foranstaltninger, som af omstændighederne kræves til redning af nogen tilsyneladende livløs, eller som er påbudt til omsorg for personer, der er ramt af skibbrud eller anden tilsvarende ulykke. Overtrædelse af denne bestemmelse kan straffes med både bøde- og hæftestraf.

Hvad sker der, hvis jeg undlader at hjælpe?

Undlader du at leve op til din hjælpepligt, kan du straffes med bøde. Det fremgår af § 84, stk. 1, i autorisationsloven.

Hvor omfattende er hjælpepligten for mig som læge?

Som læge er du forpligtet til efter evne at hjælpe personer, som er i øjensynlig livsfare. Det står i autorisationslovens § 42, stk. 1 og i § 253 i straffeloven. Derfor har du som læge i kraft af din uddannelse en mere vidtgående hjælpepligt end den, der påhviler borgere i almindelighed.

Hjælpepligten gælder for dig som læge på alle tidspunkter af døgnet, uanset om du  er på arbejde, har fri eller er på ferie.

Gælder hjælpepligten også, når jeg opholder mig i udlandet?

Dansk lovgivning gælder i Danmark, og reglerne gælder derfor ikke for dig, når du opholder dig i udlandet. Her kan du dog muligvis i stedet stilles til ansvar efter det pågældende lands regler.

Hvordan er jeg stillet i forhold til forsikring?

Lægeforeningen kender ikke til eksempler på, at læger har pådraget sig erstatningsansvar i forbindelse med at have ydet akut lægehjælp, heller ikke under flyrejser.
Lægeforeningens aftale med Tryg om forsikringstilbud til læger dækker lægeansvar, som man måtte pådrage sig i forbindelse med ikke-erhvervsmæssig lægehjælp ydet under midlertidige ophold i udlandet. Dækningen er op til 12,5 mio. kr.

Læs om lægeansvarsforsikring for bierhverv og fritid hos Tryg