Gå til indhold

Historisk udvalg

Historisk udvalg er et udvalg under Lægeforeningen Syddanmark. Udvalget samarbejder med Netværk for Nazisme-og Holocauststudier i Odense og inviterer løbende til historiske debatmøder.

Hvad er Historisk udvalg?

Kommissorium

Udvalget støtter Lægeforeningen Syddanmarks bestyrelse og andre i medicinhistoriske spørgsmål. Udvalget forsker og formidler viden om læger og lægevidenskaben set i et historisk perspektiv i Syddanmark for at udbrede kendskabet til lægevidenskabens historie. Desuden hjælper udvalget med spørgsmål vedrørende foreningens arkivalier, herunder at skabe kontakt til relevante arkiver med henblik på arkivering af dokumenter. Udvalget kan arbejde på eget initiativ og efter oplæg fra Lægeforeningen Syddanmarks bestyrelse.

Formand for Historisk udvalg: Søren Hess: soren.hess@rsyd.dk 


Kommende møder 2023

Næste foredrag
6. december 2023: "Døden i det kolde vand"
om de nazistiske hypotermi-forsøg, der fandt sted i Dachau. 

Yderlige information og program følger.

 

Kontakt venligst sekretariatet v/Anita Andersen, ana@dadl.dk /tlf. 3544 1181 (direkte)  hvis du oplever problemer med at tilmelde dig eller har spørgsmål til mødet. 

Tidligere arrangementer