Gå til indhold

Giv sundhedsvæsenet længere elastik

Efter planen skal behandlingsretten i sundhedsvæsenet genindføres fra nytår, men det er uforsvarligt at gå efter at genindføre behandlingsretten om mindre end en måned, når vi kan se, at det ulmer ude på mange afdelinger.

Debatindlæg af Camilla Noelle Rathcke, formand for Lægeforeningen
Bragt i Berlingske den 5. december 2020

Sundhedsvæsenet oplever et stigende pres på grund af covid-19, og det pres vil vokse, hvis man genindfører behandlingsretten. Det vil ganske enkelt ikke være hensigtsmæssigt i en situation med stigende smittetryk og eksempler på udtrætning hos store dele af personalet.

Der er derimod behov for mere elastik nu og i de kommende måneder, så læger og sundhedspersonale kan give førsteprioritet til de patienter, som har størst behov for behandling. Ikke kun patienter med covid-19 – men også andre, hvis behandling ikke kan udskydes, eller som kan risikere markant forværret sygdom af at vente. Det skal være patienternes tilstand og behov, der lægges vægt på og ikke det antal kalenderblade, der vendes. Derfor bør regeringen og Danske Regioner udskyde beslutningen om at genindføre behandlingsretten.

Samtidig burde man gentænke patientrettighederne, når vi kommer ud på den anden side af corona-epidemien, så man i højere grad lader fagligheden råde på landets afdelinger i stedet for en rigid behandlingsret, som giver alle ikke-akutte patienter ret til at blive behandlet inden for 30 dage.

I et endnu ikke offentliggjort sundhedsudspil fra Lægeforeningen foreslår vi, at man i stedet for at genindføre behandlingsretten i sin nuværende form indfører en differentieret ret til behandling inden for enten 30 eller 60 dage for ikke-akutte patienter. Det svarer til den løsning, som gjaldt 2011-2015. Differentieringen vil give større manøvrerum i sundhedsvæsenet til at planlægge og dermed udnytte behandlingskapaciteten bedst muligt, og derved bruge sundhedsvæsenets ressourcer bedst muligt. Uden at det går ud over patienterne.

For vi er jo alle enige om, at patienterne hurtigt skal i behandling, når de bliver ramt af sygdom. Men ikke alle tilstande kræver lige hurtig behandling, her vil vi sætte de mest syge patienter først.

Behandlingsretten kræver normalt sundhedsvæsenets fulde kapacitet, og derfor vil jeg opfordre sundhedsminister Magnus Heunicke til at se på planen for genindførelsen af behandlingsretten med nye øjne, da det kan blive en svær øvelse at få genindført dette på ryggen af en corona-epidemi og midt i en influenzasæson. Vi må og skal i stedet prioritere de patienter først, som har de største behov og sikre, at medarbejderne ikke bukker under for det store og langvarige pres.