Gå til indhold

Klima-følger for sundheden

Debatindlæg af Camilla Noelle Rathcke, formand for Lægeforeningen
Bragt i Nordjyske den 12. november 2022

En lang valgkamp ligger bag os, hvor sundhed og Danmarks pressede sundhedsvæsen med rette har været et hovedtema. Undersøgelser viste tidligt, at det var det absolut vigtigste tema for vælgerne, og med den tilstand, vores sundhedsvæsen befinder sig i, kan det næppe undre nogen.

Man kan dog undre sig over, at forebyggelse stort set var fraværende i valgkampen.

For hvis vi vil fremtidssikre vores sundhedsvæsen, kræver det blandt meget andet en målrettet plan for forebyggelse. Det er af mange grunde vigtigt at forebygge de sygdomstilfælde, vi kan. Først og fremmest for patienternes skyld, naturligvis. Men også for at forebygge et endnu større pres på sundhedsvæsenet.

Derfor bør forebyggelse skrives ind i regeringsgrundlaget for den kommende regering.

Det bør være en målsætning, at færre danskere i fremtiden ryger og har et skadeligt alkoholforbrug. Det kan en ny regering sørge for ved at hæve aldersgrænserne for at købe de sundhedsskadelige produkter og ved at indføre markant højere priser - en pakke cigaretter bør for eksempel koste mindst 90 kroner.

Partierne har under valgkampen nærmest stået i kø for at fremlægge deres akutpakker for sundhedsvæsenet. Der skal tiltag til her og nu for at afbøde den nuværende situation, så det har uden tvivl været et godt og nødvendigt fokus.

Men hvis vi skal gøre os forhåbninger om, at sundhedsvæsenet i fremtiden skal klare sig uden den ene akutpakke efter den anden med sidsteøjebliksløsninger, skal man på Christiansborg til at se fremad.

Derfor vil det være oplagt at give forebyggelse et langt større fokus i landets sundhedspolitik - det vil også være helt i overensstemmelse med vælgernes ønsker: Seks ud af ti danskere er enige i, at en pakke cigaretter skal koste 90 kroner, og en 18-års aldersgrænse for køb af alkohol har i årevis også nydt stor opbakning fra et flertal af befolkningen.

Med så stor opbakning til yderligere tiltag for at give specielt vores børn og unge et sundere liv -og med sundhedsvæsenets tilstand in mente -må det være en bunden opgave for det nye Folketing og ikke mindst den nye regering plus støttepartier at prioritere forebyggelsen. Forebyggelige sygdomme - altså sygdomme, der kunne være undgået -som flere typer kræft, hjerte-karsygdomme, KOL og andet har store menneskelige omkostninger og kræver en stor del af ressourcerne i et i forvejen presset system.

Det skal vi have ændret på, og en del af løsningerne ligger lige for -som de tidligere nævnte eksempler: Højere priser på tobak og alkohol og højere aldersgrænser for køb vil være en ubetinget gevinst for folkesundheden.

Men det kræver, at Christiansborgs politikere har modet til at se fremad. Hvis ikke fremtidige valgkampe også skal handle om det nødlidende sundhedsvæsen, så er det nu, der skal sættes ind. Skriv forebyggelse ind som en del af regeringsgrundlaget for den kommende regering -for et sundere Danmark og for et robust og fremtidssikret sundhedsvæsens skyld.

Hvis ikke fremtidige valgkampe også skal handle om det nødlidende sundhedsvæsen, så er det nu, der skal sættes ind.