Gå til indhold

Besparelser i Region Midtjylland vil påvirke både patienter og ansatte

Region Midtjyllands nyligt fremlagte sparekatalog er ikke ligefrem munter læsning. Der lægges op til besparelser for omkring 275 millioner kroner, og selvom man med sparekataloget har forsøgt at finde områder, hvor besparelserne vil gøre mindst ondt på regionens patienter og ansatte, så er det stadig en bekymrende udvikling.

Af Gitte Anna Madsen, formand for Lægeforeningen Midtjylland
Bragt i Jyllands-Posten 4. december 2023

I en tid, hvor Region Midtjyllands sundhedsvæsen har udfordringer med kapaciteten og har et overforbrug af vikarer, kan det for eksempel undre, at man i regionen vælger at spare yderligere på forskning og uddannelse.

Både forskning og uddannelse er vigtige værktøjer til at styrke rekrutteringen og fastholdelsen af medarbejdere i regionen – medarbejdere som man i forvejen mangler. Man saver med andre ord den gren over, man sidder på, hvorfor besparelserne i det hele taget vækker bekymring. For de kommer til at påvirke både patienter og ansatte:

Patienterne vil opleve serviceforringelser i form af længere ventetid og mindre nærhed, og medarbejderne vil opleve ringere adgang til både kompetenceudvikling og forskning.

Derfor finder vi i Lægeforeningen Midtjylland det også ærgerligt, at regionen ikke tidligere i processen har inddraget lægefaglig ekspertise.

Netop ressourcer og personaleknaphed vil være gennemgående udfordringer i den fremtid, vi ser ind i, og det fremlagte sparekatalog kommer åbenlyst ikke til at hjælpe på noget af det. Men hvis man tidligere havde hørt blandt andre de tværfaglige specialeråd i Region Midtjylland, så kunne de byde ind med deres viden og pege på områder, det er mest hensigtsmæssigt at omlægge med mindst gene og fare for patienter og medarbejdere.

Der er behov for at gå langsigtet og strategisk til værks for at finde løsninger for vores pressede sundhedsvæsens mange udfordringer, og de langsigtede løsninger skal være fagligt begrundede. Det store fokus på kræftpakker, som ikke kan overholdes på grund af manglende ressourcer, tager fokus fra invaliderende kroniske sygdomme, som på sigt kan blive de helt store tabere i sundhedsvæsenets besparelser.

Jeg vil derfor understrege, at Lægeforeningen Midtjylland selvfølgelig gerne vil inddrages i arbejdet – vi kan bidrage med viden og erfaring fra det sundhedsvæsen, det hele handler om.