Gå til indhold

Lægeforeningen advarer: Manglen på speciallæger kan trække tæppet væk under sundhedsvæsenet

Snart skal Sundhedsstyrelsen, Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Finansministeriet beslutte, hvor mange speciallæger der skal uddannes de næste fem år. Lægeforeningen advarer om forøget mangel på speciallæger indenfor en lang række specialer, hvis ikke der bliver skruet markant op for antallet, der uddannes. Det går ud over patienterne, som år for år får ringere adgang til specialiseret behandling.

Af Camilla Noelle Rathcke, formand for Lægeforeningen
Bragt i Dagens Medicin 11. maj 2023

Inden sommer skal der ligge en ny plan klar for, hvor mange speciallæger der skal uddannes årligt de næste fem år. Der er tale om den såkaldte dimensioneringsplan, som Sundhedsstyrelsen under indflydelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Finansministeriet skal udarbejde – den gældende plan løber nemlig ud i år.

De seneste mange år er der konsekvent blevet uddannet alt for få speciallæger hvert eneste år, selvom det er åbenbart for alle – ikke mindst patienterne – at Danmark mangler netop speciallæger. Fra Lægeforeningens side har vi gentagne gange advaret politikere og myndigheder om, at patienterne år for år får ringere adgang til specialiseret behandling. Det gælder især i tyndere befolkede dele af landet, men speciallægemanglen slår også igennem i de større byer.

Mangel på speciallæger i mange specialer

Der mangler bl.a. psykiatere, neurologer, geriatere, radiologer, lungemedicinere, almenmedicinere og en lang række andre speciallæger, for listen er ikke udtømmende.

Det siger sig selv, at man ikke – som Danske Regioner ellers lader til at mene – kan løse manglen på speciallæger ved fortsat at uddanne for få speciallæger.

Heldigvis har regeringen og myndighederne aktuelt en gylden mulighed for at begynde at løse problemet, nu hvor den nye plan skal på plads.

Det giver ikke mening at uddanne mange læger fra universitetet med den ene hånd, mens den anden hånd modarbejder, at de samme læger bliver speciallæger. Det var heller ikke det, som man politisk havde fokus på, da optaget på universiteterne blev øget i sin tid. Da var der fokus på behovet for flere speciallæger i en tid med flere og flere patienter med behov for mange samtidige behandlinger.

Uddannelse af speciallæger gavner patienter fra dag 1

Vi ved alle, at det tager flere år at videreuddanne sig til speciallæge. Netop derfor er det nu, man skal skrue op for antallet af speciallæger for at undgå endnu større mangel i årene, der kommer. Hertil kommer nødvendigheden af at myndighederne får gennemanalyseret hvor mange læger, og dermed hvor mange nye uddannelsesforløb, der bliver brug for i de enkelte specialer. Det er en kompleks, selvstændig opgave, som skal forholde sig til, at der vil komme flere ældre, ofte med flere diagnoser, og flere opgaver, der skal løses i primærsektoren. Dertil kommer teknologiske og medicinske landvindinger, og at sygdomsbilledet vil ændre sig.

Samtidig må jeg også minde politikere og myndigheder om, at videreuddannelse af flere speciallæger vil være til gavn for patienterne fra dag 1. Vi læger har patientkontakt allerede fra det øjeblik, vi sætter foden på et hospital eller i praksis lige efter lægeuddannelsen og i det videre forløb under og efter færdiggørelsen af speciallægeuddannelsen.

A- og B-hold giver ulighed i sundhed

Hvis man fra politisk side ikke sikrer, at vi som samfund får flere speciallæger, har det store konsekvenser.

Dels vil det ramme patienterne, der fortsat vil mangle speciallæger til at give dem specialiseret behandling. Dels vil det opdele læger i et ”A-hold” og så et stadigt større ”B-hold”, som ikke bliver speciallæger. Det vil blandt meget andet betyde endnu større ulighed i sundhed. De dele af Danmark, hvor der i dag er størst mangel på speciallæger, vil kun opleve en forværring af den mangel. Det kan vi som samfund ikke være tjent med.

Derfor forventer jeg handling fra regeringen. Både på kort og på længere sigt. Det er nødvendigt med et klart signal om, at der oprettes flere uddannelsesforløb. Det er også nødvendigt med en grundig analyse af det fremtidige behov for speciallæger inden for de konkrete specialer. Der er brug for en gennemtænkt plan, så vi undgår, at manglen på speciallæger trækker tæppet væk under sundhedsvæsenet.