Gå til indhold

Lægeforeningen: Fokus på at aflaste læger er fornuftigt

Af Anna Mette Nathan, næstformand for Lægeforeningen og formand for Lægeforeningens Lægemiddel- og medikoudvalg
Bragt i Sundhedsmonitor den 6. juli 2023

Hvordan kan apoteker aflaste andre dele af sundhedsvæsenet? Det er emnet i en afrapportering med en række forslag fra et særligt udvalg med medlemmer af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Danske Regioner, KL og Apotekerforeningen, nedsat i kølvandet på sundhedsreformen i maj sidste år.

Rapporten peger blandt andet på dosisdispensering og på en telefonlinje, hvor apotekspersonale kan aflaste læger ved at tilbyde vejledning af plejepersonale og pårørende, der håndterer borgeres medicin. Disse forslag tager Lægeforeningen positivt imod.

Aflastning af læger er nødvendigt

Det er nødvendigt at prioritere, så kræfterne i sundhedsvæsenet bruges bedst muligt og uden, at det går ud over patientsikkerheden. Det gælder ikke mindst lægers tid og kræfter. Derfor er det fornuftigt, at den nye rapport peger på veje til at aflaste læger, som så får frigivet mere tid til at tage hånd om patienterne. Det er både aflastning af lægen i forbindelse med øget brug af dosisdispensering plus den påtænkte telefonlinje eksempler på.

Fra Lægeforeningens side vil vi også pege på det positive i, at der i afrapporteringen er fokus på at gøre ordination af medicin mere smidig og tidsbesparende. I rapporten nævnes en løsning, som går et stykke af vejen mod en mere effektiv ordination af medicin.

Generisk ordination vil spare patienter og læger tid

I dag skal læger i praksis bruge tid og kræfter på at angive detaljerede oplysninger om handelsnavn, styrke, form og pakningsstørrelser, når vi ordinerer medicin til patienter. Det tager relativt lang tid, som kunne være brugt klogere. Derfor er det godt, at rapporten åbner for at undersøge muligheden for at indføre generisk ordination.

Det har længe været et ønske for Lægeforeningen at få det indført.

Vi ser mange fordele ved, at man som læge kun skal ordinere aktivt stof, dosis og varighed af ordinationen i det Fælles Medicinkort (FMK), hvorefter apoteket så klarer resten. Det bør hurtigt blive til virkelighed som et led i en modernisering af reglerne. Det vil gøre det hele hurtigere og smidigere.

Vigtigt med løsninger på restordreproblemer

I rapporten nævnes også problemerne med medicin i restordre. Det er et problem, som mange af vore kolleger er frustrerede over. Både på patienterne og egne vegne. Der er brug for handling, og som en del af løsningen peger vi på, at man som læge skal kunne se i FMK, om den medicin, der skal ordineres, er i restordre. Det vil spare både patient og læge værdifuld tid.

Lægeforeningen ser frem til at blive inddraget i det videre arbejde med de ydelser, apoteker kan levere for at aflaste læger og smidiggøre processen med lægers ordination af medicin til patienter.

Det er vigtigt, at vi som sundhedsprofessionelle bruger hinandens kræfter bedst muligt. Lægeforeningen er klar til at finde nye løsninger, men selvfølgelig altid med et skarpt blik på, at vi lægefagligt kan stå på mål for de endelige forslag og uden at gå på kompromis med patientsikkerheden.