Gå til indhold

Lægeforeningen: Hold nu fast i ambitionerne om unges alkoholforbrug

Danmark har en usund alkoholkultur, og den er vores børn og unge desværre fanget i.

Af Camilla Noelle Rathcke, formand for Lægeforeningen
Bragt i Avisen Danmark den 16. juni 2023

Danske unge drikker sig oftere fulde end andre unge i Europa, og samtidig er Danmark et af de få lande, hvor mindreårige kan købe alkohol i supermarkeder allerede som 16-årige.

Det kan de, selvom alkohol kan skade børn og unges hjerner, nedsætte deres hukommelse og indlæringsevne, og selvom unge med et højt alkoholforbrug hyppigere er udsat for ulykker. Et af flere triste tal er, at der i gennemsnit dør et ungt menneske om måneden som følge af en alkoholrelateret ulykke.

Sundhedsstyrelsen, vores øverste sundhedsfaglige myndighed, anbefaler da også, at unge under 18 år slet ikke drikker alkohol. Børn og unge er mere sårbare end voksne over for de mange skadelige virkninger, alkohol har, så det skal vi som samfund selvfølgelig gøre, hvad vi kan for at beskytte dem fra. Men med en række nedslående meldinger i medierne tyder det nu på, at regeringen ikke vil lade lovgivningen omkring alkohol afspejle de faglige anbefalinger.

"Vi er simpelthen nødt til at skabe en bedre ramme for alkoholkulturen".

Det lyder blandt andet fra indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V), at hun er skeptisk over for at hæve aldersgrænsen for køb af alkohol til 18 år – selvom det er et af de absolut mest effektive værktøjer til at beskytte børn og unge mod den skadelige alkoholkultur, der hersker i Danmark.

Hvis alkoholkulturen skal ændres, så er vi som samfund nødt til at gøre noget aktivt for det. Vi er simpelthen nødt til at skabe en bedre ramme for alkoholkulturen. Og det kan gøres ved at lovgive på en måde, som virker. Tal fra Vidensråd for Forebyggelse viser, at andelen af unge rygere er faldet drastisk, siden man i lovgivningen satte barrierer for børn og unges adgang til tobak.

Det vil have samme positive effekt at hæve aldersgrænsen til 18 år for køb af al alkohol og sikre, at denne aldersgrænse bliver håndhævet, viser flere veldokumenterede udenlandske undersøgelser. Vi skal stå ved, at vi voksne har ansvar at skabe rammerne for, at danske børn og unge kan få et sundere liv og bedre trivsel. Jeg vil gå så langt som at kalde det et svigt, hvis vi ikke beskytter dem mod den alvorlige sundhedsrisiko, som alkohol er for unge kroppe.

Derfor denne appel til regeringspartierne om at overveje sine standpunkter en ekstra gang i forhold til aldersgrænse på al alkohol. Det er nu, der kan skabes en historisk og sundhedsmæssig vigtig forebyggelsesplan målrettet børn og unge – og heri bør en aldersgrænse for køb af alkohol være med. Af hensyn til vores børn og unge, af hensyn til folkesundheden og af hensyn til det flertal af vælgerne, der rent faktisk ønsker en højere aldersgrænse.