Gå til indhold

Psykiatrien skal styrkes

Af Mark Krasnik, formand for Lægeforeningen Region Hovedstaden
Bragt i Frederiksborgs Amts Avis den 6. juli 2023

Psykiatrien i Danmark har haft trange kår i mange år, og det har vi også mærket konsekvenserne af i Region Hovedstaden.
Den tidligere regering aftalte med en lang række partier kort inden folketingsvalget en psykiatriaftale om en 10 års-plan for mental sundhed og psykiatri, med et løft på 500 mio. kr. oven i de 600 mio. kr., som S-regeringen og dens parlamentariske grundlag afsatte på finansloven for 2020.

SVM-regeringen har i sit regeringsgrundlag lovet ekstra investeringer i psykiatrien på 3 mia. kr., så der om få år sættes 4,1 milliarder ekstra af hvert år på landsplan. Det er godt, at der de seneste år er kommet klare politiske tilkendegivelser af, at psykiatrien skal gennemgå et markant og ambitiøst løft.

De mange udfordringer i psykiatrien kan dog kun løses, hvis man får gjort noget ved manglen på speciallæger og andre sundhedsprofessionelle.
Derfor bør man her i Region Hovedstaden også iværksætte yderligere tiltag, så det bliver mere attraktivt at arbejde i psykiatrien igen, når budgettet for 2024 skal lægges.
Regionen bør sørge for, at de forskellige faggrupper bruger deres tid på det, de er bedst til.
I en undersøgelse, som Lægeforeningen lavede i 2020, vurderede 63 pct. af læger i psykiatrien, at de brugte en betydelig andel af deres arbejdstid på administrative opgaver, som administrativt personale helt eller delvist kunne varetage.

Hvis man skal fastholde og tiltrække læger til psykiatrien, så skal deres arbejde forankres i deres lægefaglighed. Det understreges også af to analyser, som Overlægeforeningen har lavet, der blandt meget andet viser, at øget faglig medindflydelse vil hjælpe til at tiltrække tidligere offentligt ansatte OG fastholde dem, der er ansat allerede.
Der er derfor et stort potentiale i at frigive mere speciallægetid, som ud over at komme patienterne til gode med det samme, også vil give bedre mulighed for uddannelse og supervision af fremtidens speciallæger i psykiatri.

Rekrutteringen og fastholdelsen af læger i psykiatrien skal styrkes til gavn for patienterne, og vi bidrager meget gerne til det arbejde – vi har mange flere forslag, der kan hjælpe regionen i den rigtige retning.