Gå til indhold

Vi skal ikke acceptere, at unge skades af alkohol

Af Anna Mette Nathan, næstformand i Lægeforeningen
Bragt i Avisen Danmark 1. august 2023

Man kan glæde sig over, at de unges alkoholforbrug er gået en smule ned, men det er stadig alt, alt for højt. Og vi er som voksne er forpligtede til at handle på, at danske unge fortsat binge-drikker og indtager større mængder alkohol sammenlignet end deres jævnaldrende i andre europæiske lande.

Det spørgsmål, der trænger sig på er, om vi virkelig stiltiende skal acceptere, at helt unge kan skade deres hjerner med alkohol? Alkohol er skadeligt for den unge hjerne, det nedsætter hukommelse og indlæringsevne, og unge med et højt alkoholforbrug er hyppigere udsat for ulykker. I gennemsnit dør et ungt menneske om måneden i Danmark som følge af en alkoholrelateret ulykke. Triste fakta, som taler for sig selv.

Et andet vigtigt aspekt i forhold til at få ændret alkoholkulturen her til lands er, at alkohol er årsag til en stor belastning af vores i forvejen hårdt presset sundhedsvæsen.

Hvert år indlægges ca. 32.000 patienter på grund af et stort alkoholforbrug. Det omfatter i mindre grad de unge, men da alkoholvaner grundlægges i en tidlig alder, giver det blot et endnu et godt argument for at beskytte børn og unge mod tidlig alkoholdebut.

Vi har alle et ansvar for at ændre den alkoholkultur, som undergraver. Men jeg vil særligt appellere til de folketingsmedlemmer, som netop har indledt forhandlinger en forebyggelsesplan for børn og unge. De bør i den grad have opmærksomheden rettet mod de meget alvorlige konsekvenser som et stort alkoholforbrug kan få for de unge. Ikke kun mens de er unge, men hele livet. Et vigtigt greb, som virker, er at hæve aldersgrænsen for køb af al alkohol til 18 år.

Jeg vil særligt appellere til de folketingsmedlemmer, der netop har indledt forhandlinger en forebyggelsesplan for børn og unge.