Gå til indhold

Der skal gøres mere for sundheden i Region Sjælland

Vi dokumenterer det gang på gang: Uligheden i Danmark er enorm, og den udfordring mangler vi stadig at løse.

Af Johan Ludvig Reventlow, formand for Lægeforeningen Sjælland
Bragt i Sjællandske den 21. februar 2024

Sådan lød det fra forskningschef Anne Illemann Christensen fra Statens Institut for Folkesundhed, da hun skulle præsentere resultaterne fra Den Nationale Sundhedsprofil 2023, som udkom i starten af februar.

Det er en undersøgelse, som giver et øjebliksbillede af den danske befolknings sundhed, og den bekræfter desværre endnu en gang, at vi i Region Sjælland har den udfordring, at sundhedstilstanden blandt borgerne generelt er væsentligt dårligere end i resten af landet.

Som eksempel ryger næsten 14 procent af befolkningen dagligt her i regionen, mens det kun er næsten 12 procent af befolkningen på landsplan. På samme måde er 59 procent af borgerne i vores region moderat eller svært overvægtige, hvor det samme gør sig gældende for omkring 53 procent på landsplan.

En stor del af den sociale ulighed i sundhed starter længe inden, at borgerne møder sundhedsvæsenet, og jeg må derfor også erklære mig enig med regionsrådsformand Heino Knudsen, når han konkluderer, at de nye tal viser behovet for mere forebyggelse.

Vores sundhedsvæsen er nemlig allerede under pres, og den udbredte mangel på arbejdskraft og det demografiske træk i befolkningen, hvor der kommer flere og flere ældre med behov for behandling, vil under alle omstændigheder føre til mere travlhed, flere lægebesøg og flere indlæggelser i de kommende år.

Derfor skal satses langt mere på forebyggelsesindsatser, som både gavner folkesundheden og aflaster sundhedsvæsenet. Der er også et enormt potentiale, viser en analyse, som Lægeforeningen lavede sidste år.

For eksempel vil man på landsplan på sigt med tiltag mod tobak som højere priser og tværfaglige indsatser mod rygning på grundskoler og på ungdomsuddannelser forhindre mere end 50.000 indlæggelser om året.

Af samme grund har Lægeforeningen sammen med Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen, Diabetesforeningen og Lungeforeningen blandt andet foreslået til Strukturkommissionen, at der indføres en folkesundhedslov, så der skabes en strukturel ramme for forebyggelsen og sundheden generelt i Danmark. Når man dykker længere ned i tallene, kan man se, at der også inden for Region Sjællands grænser er en meget stor ulighed, som vi skal være opmærksomme på. I Lægeforeningen Sjælland er vi selvfølgelig også klar til at bidrage konstruktivt til arbejdet med forebyggelse og ulighed i sundhed her i regionen.