Gå til indhold

Nyhedsbrev fra FPL, november 2023

Kære medlem

Vi går ind i et spændende år med valg både til vores egen bestyrelse og til repræsentantskabet hos Lægernes Pension. Der er mange initiativer i gang, og jeg håber, du vil være med til at hjælpe os med at udleve FPL’s formål om at fremme de lægelige interesser for pensionerede og ikke-erhvervsaktive læger.

Bestyrelsens største opgave er at afholde og styrke medlemsmøder, blandt andet for at fastholde vores lægefaglige identitet. Generelt er disse meget populære og næsten altid overtegnede. Derfor er vi glade for at dele nyt om dette nedenfor.

I bestyrelsen står vi som altid til rådighed, hvis du skulle have spørgsmål til FPL eller har gode idéer til nye initiativer. Kontakt os her.

Med venlig hilsen

Ole Nørskov
Formand for Foreningen af Pensionerede Læger

Husk at stemme til valget til FPL's bestyrelse den 6.-12. november

Du har modtaget besked om det kommende valg af medlemmer til bestyrelsen i Foreningen af Pensionerede Læger.

Se de opstillede kandidater i de fem regioner her:

·       Kandidater i Region Hovedstaden

·       Kandidater i Region Sjælland

·       Kandidater i Region Syddanmark

·       Kandidater i Region Midtjylland

·       Kandidater i Region Nordjylland.

Sådan skal du afgive din stemme
Valget afholdes elektronisk fra den 6.-12. november 2023.

Valget vil foregå på den måde, at alle medlemmer af FPL på mandag morgen kl. 06.00 vil modtage en personlig mail med link til de opstillede kandidaters valgoplæg samt link til stemmeseddel. Det er her, du skal afgive din stemme.

Valget kører indtil fredag den 12. november kl. 23.59.

Godt valg!

Valg til repræsentantskabet i Lægernes Pension

I marts 2024 er der valg til repræsentantskabet i Lægernes Pension, og opstillingslisterne skal være færdige i januar 2024. 
Vi vender tilbage med detaljer om valget på et senere tidspunkt og opfordrer alle til at deltage i afstemningen. 

Kom til arrangementer hos Ingeniørforeningen (IDA)

Ingeniørforeningen (IDA) afholder en række arrangementer om sundhedsteknologi, bioscience og lifescience, og FPL’s bestyrelse har været i kontakt med IDA om pensionerede lægers mulighed for at deltage i IDA’s arrangementer.

IDA har tilkendegivet, at vi i FPL er velkomne til at melde os til IDA’s arrangementer uden at være medlemmer af IDA. Mange af kurserne er yderst relevante for læger.

Du kan oprette en gratis brugerprofil hos IDA her.

Når du har en profil, kan du tilmelde dig IDA’s arrangementer og webinarer. Kurserne er som udgangspunkt gratis, men der er egenbetaling ift. forplejning.

Find kurser hos IDA her:  

Kom til arrangementer i Djøf Senior

Også Djøf Senior afholder mange lægefagligt relevante arrangementer, som det vil være interessant for os pensionerede læger at deltage i. Derfor har FPL’s bestyrelse aftalt med Djøf Senior, at vi i Foreningen af Pensionerede Læger har mulighed for at deltage i Djøf’s arrangementer mod egenbetaling af et mindre beløb til bl.a. forplejning.

Se kommende arrangementer hos Djøf Senior her

FPL's egne arrangementer i 2024

Foreningen af Pensionerede Læger har gennem årene arrangeret mange populære og velbesøgte regionale medlemsarrangementer. Vi vil nu gå i gang med at planlægge og annoncere arrangementer for det kommende år.

Vi er desuden i dialog med Lægeforeningens bestyrelse om, hvordan der kan sikres finansiering til medlemsarrangementer for 2025 og de efterfølgende år. Tidligere har den regionale aktivitetsfond betalt for afholdelse af medlemsarrangementer og -møder med et lægefagligt indhold. Alle Lægeforeningens medlemmer har haft mulighed for at deltage i arrangementerne, og de største brugere af aktivitetsfonden har været de regionale lægeforeninger og FPL. Aktivitetsfonden har årligt uddelt ca. 1. mio. kr. til forskellige aktiviteter, men da fonden ikke tilføres nye midler, forventes fondens midler er været brugt op i 2025.