Gå til indhold

Lægeforeningens høringssvar over forlag til nyt pensionsregulativ

Den 27. februar 2024.

Lægeforeningen har modtaget høring over forslag til et nyt pensionsregulativ for medlemmer i Lægernes Pension, som skal gælde for den gruppe, der blev medlemmer før 1. januar 2023.

Det fremgår, at udviklingen af det nye produkt, ”Ny Traditionel Pension”, tager afsæt i Fleksibel Pension, som blev besluttet på den ekstraordinære generalforsamling i december 2022, og som gælder for nye medlemmer (fra 2023 og frem).

Lægeforeningen gør opmærksom på, at det forhold, at det nye forsikringsprodukt typisk har højere dækninger end det hidtidige, betyder, at læger, som har tegnet supplerende pension/forsikring, f.eks. liv/kritisk sygdom og tab af erhvervsevne, bør gennemgå deres forsikringer for at sikre, at de samlet set har et passende omfang. Den enkelte læge, der overgår til det nye forsikringsprodukt, bør derfor søge individuel rådgivning hos pensionskassen om konsekvenserne af overgangen i forhold til lægens samlede pensions-/forsikringsforhold. Lægeforeningen har forstået, at Lægernes Pension vil sikre, at medlemmerne gøres opmærksomme på rådgivningsbehovet og herunder sikre en sådan rådgivning.

Endelig har Lægeforeningen forstået, at Lægernes Pension er særligt opmærksomme på, at udsatte grupper, herunder blandt andet invalidepensionister, ikke kommer i klemme i forbindelse med de erhvervsaktive lægers overgang til Ny Traditionel Pension.

På baggrund af de af Lægernes Pensions vedtagne foranstaltninger til at sikre en fornuftig overgang for alle medlemmer af den fælles gruppelivsordning har Lægeforeningen ikke yderligere bemærkninger.  


Med venlig hilsen

Camilla Noelle Rathcke
Formand for Lægeforeningen