Gå til indhold

Lægeforeningens høringssvar over udkast til lov om ændring af momsloven og lov om forskellige forbrugsafgifter

Positivt med forhøjede afgifter på nikotin – men behov for øget regulering

30. januar 2024

Nikotinposer er unødvendige og sundhedsskadelige produkter, som i stor stil målretter sig direkte til unge ikke-rygere, som risikerer at blive fanget i livslang nikotinafhængighed.

Lægeforeningen bifalder derfor en forhøjelse af afgifterne på nikotinprodukter og en tilsvarende afgiftsforhøjelse på røgfri tobak. Og er yderligere enig i, at det er vigtigt at begrænse tilgængeligheden af disse produkter. På trods af en forhøjelse af afgifter i Danmark vil borgere dog fortsat kunne købe produkterne lovligt til en billigere pris i udlandet. Der bør derfor også følge en øget regulering af online-salg, så prisen reelt slår igennem. Ellers risikerer man at undergrave intentionerne i den politiske aftale.

Grundlæggende mener Lægeforeningen desuden, at nikotinprodukter, der ikke anvendes med rygestop som formål, helt bør forbydes. Som også fremhævet i bemærkningerne til lovforslaget, ved vi, at nikotin påvirker hjernen negativt og særligt kan have alvorlige konsekvenser for børn og unge. Det gælder i forhold til deres evne til at lære, koncentrere sig og være opmærksom. Nikotin kan også have en skadelig effekt på det psykiske helbred og medvirke til at fremkalde symptomer på angst og depression. Der er dermed ingen gode argumenter for at have disse produkter på markedet.

Hæv prisen på tobak
Lægeforeningen mener, at også afgifterne på tobak bør stige, så en pakke cigaretter kommer til at koste 100 kr. På samme måde bør der også indføres en afgiftsforhøjelse på opvarmet tobak. Som det fremgår af lovbemærkningerne til nærværende lovforslag, vurderes det, ”..at begrænset tilgængelighed af tobaks- og nikotinprodukter er den mest effektive indsats til tobaks-og nikotinforebyggelse. Øgede skatter og afgifter vurderes derfor at være et centralt redskab til at begrænse tilgængeligheden”.  Lægeforeningen vil derfor stærkt opfordre til at øge afgiften markant på både tobak og opvarmet tobak.

Med venlig hilsen

Camilla Noelle Rathcke
Formand for Lægeforeningen