Gå til indhold

Lægeforeningens høringssvar over udkast til lovforslag om ændring lov om lægemidler, og udkast til 2 tilhørende bekendtgørelser

Lægeforeningen er meget optaget af, at forsyningen af lægemidler sikres, og at det er til mindst mulig gene for patienter, læger og apoteker, at et lægemiddel er i restordre.

Den 21. marts 2024

Lægeforeningen kvitterer derfor for lovforslaget om pligtmæssige lagre af kritiske lægemidler m.v. og udkast til bekendtgørelse om pligtmæssige lagre om indberetningspligt for kritiske lægemidler og udkast til bekendtgørelse om lægemidler omfattet af pligtmæssige lagre og indberetningspligt for kritiske lægemidler.

Sammenholdt med forslaget om transparens i lægemiddellagre, som blev vedtaget den 28. november 2023, finder Lægeforeningen, at det er skridt i den rigtige retning i forhold til at imødegå de stigende forsyningsvanskeligheder med kritiske lægemidler, som kan få alvorlige behandlingsmæssige konsekvenser for patienterne.

Læger skal kunne se i Det Fælles Medicinkort, om et lægemiddel er i restordre
Forsyningssvigt af lægemidler vil ofte være til gene for patienter, apoteker og lægen, da patienten i tilfælde af forsyningssvigt risikerer at gå forgæves på apoteket, fordi lægen ikke i forbindelse med ordinationen kan se, om et lægemiddel er i restordre i Det Fælles Medicinkort.

Det fremgår da også af bemærkningerne til lovforslaget, at der er situationer, hvor patienten må tilbage til sin læge med henblik på at få ordineret et andet relevant lægemiddel, hvis dette findes.

Lægeforeningen skal derfor gentage sin opfordring om, at der som et supplement til lovforslaget etableres en teknisk løsning i Det Fælles Medicinkort, så lægen allerede i forbindelse med ordinationen kan se, om et lægemiddel er i restordre og få oplyst en forventet dato for ophør af restordre. Derved kan lægen straks or-

dinere et alternativ til lægemidlet, og patienten spares som følge heraf for ekstra kontakt med henholdsvis læge og apotek og undgår samtidig forsinkelse i behandlingen.

Med venlig hilsen

Camilla Noelle Rathcke
Formand for Lægeforeningen