Gå til indhold

Kære nye formand for Lægeforeningen

Af Andreas Rudkjøbing, Lægeforeningens formand
Leder bragt i Ugeskrift for Læger, 19. juni 2020

Tillykke! I skrivende stund kender jeg ikke formandsvalgets udfald. Men jeg er sikker på, at repræsentantskabet har valgt en stærk ny formand for de mere end 30.000 kolleger i vores forening.

Nu ved jeg heller ikke, hvad du tænkte, da resultatet af valget stod klart, og klapsalverne lød. Jeg husker, at jeg selv, da jeg stod på talerstolen og lige var blevet valgt, var overvældet. Rørt, fordi så mange kolleger havde vist deres tillid til mig, og samtidig meget bevidst om, at det var en stor opgave, jeg havde påtaget mig.

Den opgave, som du står over for, er ikke mindre, og omstændighederne er mere dramatiske. På både godt og ondt. Du kan glæde dig over, at der i kølvandet på epidemien er en erkendelse i befolkningen af, hvilken enorm betydning et velfungerende sundhedsvæsen har, for at et samfund overhovedet hænger sammen. Men samtidig er det også et vilkår, at coronaepidemien kaster lange skygger. Vi står i en situation, hvor aflyste operationer og behandlinger kommer til at præge sundhedsvæsenet i lang tid fremover. Det bliver en historisk stor udfordring at sikre, at opgaven håndteres på en måde, som vi som læger kan stå inde for.

Jeg er sikker på, at du vil gøre dit allerbedste og kæmpe for, at læger har den stærke stemme i samfundet, som er nødvendig for at sikre et godt sundhedsvæsen. Med større omsorg for de svageste patienter, med ressourcer nok, med en forebyggelse, der redder liv, og med en bedre retssikkerhed for læger. Det kan lyde enkelt nok, men bag ordene ligger mange og ofte komplicerede politiske afvejninger og forhandlinger.

For at nå de resultater, som påvirker lægers liv hver eneste dag, skal Lægeforeningen have plads og styrke. Det er en underliggende præmis for, at de visioner, som du er gået til valg på, kan blive til virkelighed. Derfor bliver en af dine allervigtigste opgaver, set fra min stol, at arbejde for, at vi fortsat står sammen om at give de lægelige argumenter så stærk vægt, som det overhovedet er muligt.

Selvfølgelig er der forskel på at være overlæge på et stort sygehus og praktiserede læge i en lille by, på at være en erfaren praktiserende speciallæge og helt »grøn« læge på første vagt. Vi har legitime særinteresser. Men det er ufrugtbart, når vore forskelligheder tager energien i det politiske arbejde. Min erfaring er, at medlemmerne lægger stor vægt på, at Lægeforeningen er en stærk forening, og at vi har beslutningstagernes ører. Derfor er det også afgørende, at vi i de vigtigste sager bliver bedre til at se gennem forskellighederne og basere vores politik på de faglige og etiske grundværdier, som gennemsyrer vores fag.

For ikke så mange år siden hed vores forening Den Almindelige Danske Lægeforening. Ikke rigtigt tidssvarende, men det er værd at huske på, hvad der egentlig lå i det navn. Her bruges ordet »almindelig« i betydningen »som er fælles for alle«. Et stærkt afsæt, som kan sikre os mod at blive spillet ud mod hinanden i det politiske spil og efterlade tvivl om, hvor vi står.

Jeg har haft fem fantastiske år i Lægeforeningen. og jeg vil ønske dig alt det bedste på din nye post. Du har en unik mulighed for på vegne af os alle 30.000 at gøre sundhedsvæsenet bedre. Tillykke endnu en gang og alt det bedste fra Andreas, »almindelig« læge.