Gå til indhold

Klima er også vores sag

Af Camilla Noelle Rathcke, formand for Lægeforeningen
Leder bragt i Ugeskrift for Læger, 7. februar 2022

Efter to års global kamp mod COVID-19, er der efterhånden begrundet håb om, at den vil stilne af i løbet af 2022. Men andre epidemier vil dukke op, og risikoen for, at vi herhjemme skal slås med vira, som vi ikke har kendt før, stiger desværre som følge af klimaforandringerne.

Og denne risiko står ikke alene. WHO betegner klimaforandringer som den største trussel mod folkesundheden i det 21. århundrede. Oversvømmelser øger risikoen for andre infektionssygdomme. Hedebølger gør mennesker syge og kan betyde, at de ikke har nødvendig adgang til afgrøder og rent vand. Klimaforandringer har mange dystre følgesvende, og også her er det de fattigste lande og befolkningsgrupper, som rammes hårdest. Men klimaforandringer påvirker også borgernes sundhed her i landet. Forurenet luft og temperaturstigninger har negativ indflydelse på helbredet hos ældre, syge og kronikere.

Vi har som læger en lang og stolt tradition for et vidensbaseret engagement i sager, som har afgørende betydning for befolkningens sundhed. Lægeforeningen har f.eks. historisk set spillet en vigtig rolle i kampen for at sikre sunde boliger for mennesker uden mange midler.

I dag er udfordringerne anderledes, men det er med samme forpligtelse over for folkesundheden, at vi med en ny politik for alvor træder ind i kampen for et sundere klima. Vi opfordrer Folketinget og Danske Regioner til at igangsætte en national strategi for sundhedsvæsenet med et forpligtende reduktionsmål på 70 procent frem mod 2030, som flugter med den generelle nationale klimapolitik, og som med fordel kan bygge videre på de ambitiøse klimamålsætninger i regionerne.

Det er ambitiøse mål for et »væsen« med stadig flere patienter og deres berettigede forventninger om nye, avancerede behandlinger. Dem skal vi kunne leve op til, og selvfølgelig er det udelukket at gå på kompromis med behandlingskvaliteten og patientsikkerheden. Det kræver engagement og kreativitet at nå klimamålene – ingen tvivl om det – men at lukke øjnene er til gengæld no go.

Vi peger i Lægeforeningen på flere initiativer, der bør igangsættes, videreudvikles og deles. Der bør blandt andet fokuseres endnu mere på, hvor vi kan reducere spild og overforbrug. Kan mere medicinsk udstyr genbruges, uden konsekvenser for patientsikkerheden? Kan forbruget af medicin bringes ned på fornuftig vis – f.eks. ved at se på pakningstørrelser og udløbsdatoer og have skærpet fokus på at undgå spild? Vi peger på behovet for, at Danmark udvikler nationale standarder for bæredygtigt forbrug og indkøb i sundhedsvæsenet. Et vigtigt skridt er også at få mere præcis viden om, hvor sundhedsvæsenet belaster klimaet mest.

Der er nok at gå i gang med, og det er en indsats, som skal gennemsyre hele sundhedsvæsenet. Inspirerende, grønne initiativer drevet af regioner, praksis, sygehuse og ikke mindst dygtige ildsjæle findes mange steder i landet, og derfor lancerer vi sammen med vores politik et idékatalog med gode eksempler på, hvordan sundhedsvæsenet kan bidrage til et sundere klima. Det kræver politisk handling og fokus hos os alle hver især. Vi har som læger et særligt ansvar for at fremme sundhed og bekæmpe sygdom i befolkningen. Derfor er kampen mod klimaforandringerne også en sag for os.