Gå til indhold

Ansættelsesvilkår for kliniske lektorer

Hvis du som overlæge også er ansat som klinisk lektor, er du også ansat ved et universitet og skal have et ansættelsesbrev fra universitetet.

Ansættelse som klinisk lektor forudsætter faglig bedømmelse. En klinisk lektor kan ansættes varigt eller tidsbegrænset. Tidsbegrænset ansættelse sker for en periode på mindst 3 år og højst 5 år. I særlige tilfælde kan ansættelse ske for en kortere periode.

Løn- og ansættelsesvilkår er fastsat i aftale om kliniske lektorer ved universiteter (pdf).

Kliniske lektorer, der er ansat før 1. december 2012, følger denne aftale.