Gå til indhold

Nyansættelse som overlæge

Annoncering af nye stillinger som overlæge sker som hovedregel via laegejob.dk. Enkelte stillinger annonceres i Ugeskrift for Læger.

Foreningen er ikke inde over opslagene og har derfor heller ikke set på, om løn- og ansættelsesvilkår lever op til overenskomstens bestemmelser. Det er derfor op til den enkelte ansøger, at være opmærksom på eventuelle forhold ved stillingen, som kunne være problematiske. Hvis du er i tvivl, bør du kontakte den lokale tillidsrepræsentant eller foreningens sekretariat.

Du kan finde oversigt over lokale tillidsrepræsentanter her og oversigt over sekretariatets sagsbehandlere på overlægeområdet her.

Hvad skal du være opmærksom på?

Nedenfor er skitseret nogle forhold, som du børe være opmærksom på, når du søger en stilling som overlæge:

Der skal foreligge en stillingsbeskrivelse. Det fremgår af både Overenskomst for Overlæger, at stillingsbeskrivelsen skal foreligge ved stillingsopslag. Den skal indeholde en beskrivelse af de særlige funktioner, herunder ledelsesfunktioner, eventuel konsulentforpligtelse eller bistandsforpligtelse mv., som måtte være knyttet til stillingen.

Efter overenskomsten kan et ansættelsesforhold omfatte flere tjenestesteder, og som overlæge kan du indgå i såvel dagtjeneste som vagt på et andet tjenestested end hovedtjenestestedet. (Hoved)tjenestested og eventuelle andre tjenestesteder skal angives i ansættelsesbeviset (ansættelsesbrev/kontrakt).

Hvis der er knyttet arbejdsopgaver, som hører under socialområdet, til stillingen, skal der foreligge en aftale mellem regionen og foreningen. Hvis der ikke foreligger en aftale, skal du kontakte foreningen.

Overlæger ansættes i dag primært på overenskomstvilkår. Hvis du allerede er tjenestemandsansat overlæge ved et hospital, har du dog ret til at fortsætte i en ny overlægestilling på tjenestemandsvilkår.

Hvis jeg kommer til ansættelsessamtale

FAS yder ikke bistand til udformning af din ansøgning, ligesom vi ikke rådgiver generelt om ansættelsessamtalen. Lønforhandlingen skal imidlertid ikke foregå ved ansættelsessamtalen, men først når arbejdsgiver har valgt efterfølgende at tilbyde dig jobbet. FAS anbefaler, hvis spørgsmålet om løn bliver rejst under ansættelsessamtalen, at du beder arbejdsgiver om et udspil, som du herefter kan drøfte med tillidsrepræsentanten ved det hospital, hvor du tilbydes en stilling. Du bør således ikke angive dit eget udspil til lønniveau, før du har fået rådgivning af tillidsrepræsentanten.

Lønforhandling i forbindelse med en ny stilling

Du kan vælge selv at forhandle din fremtidige løn ved nyansættelse, men du vil under alle omstændigheder have fordel af at kontakte tillidsrepræsentanten for at få råd om tillægs- og lønniveau og forhandlingsproces. Tillidsrepræsentanten har adgang til forhandlerstatistik, der angiver alle overlægers løn, som tillidsrepræsentanten forhandler for, og kan dermed rådgive om, hvad andre overlæger i tilsvarende stillinger får.

Typisk er muligheden for at forhandle løn oftest bedst, nå du bliver nyansat. I den situation har du ofte alternative muligheder for at få andre job eller blive i det nuværende. Din attraktionsværdi for din kommende arbejdsgiver er dermed størst og viljen til at give dig den løn, du samlet set ønsker, tilsvarende større. Når du først er ansat, kan det være sværere at få løftet lønnen, da arbejdsgiveren jo allerede har dig i lægestaben.

Det er derfor meget vigtigt, før du siger ja til et stillingstilbud, at der er afholdt en lønforhandling, og at der er enighed om lønnens størrelse. Samtidig bør du ikke sige din nuværende stilling op, før alle vilkår er helt på plads i den nye stilling.

Når du formulerer dit lønkrav, kan du i øvrigt hente inspiration til din argumentation her: Gode råd og video om lønforhandling