Gå til indhold

Stillings- og funktionsbeskrivelse​

Når en stilling som overlæge, ledende overlæge eller cheflæger bliver slået op, skal der være en stillingsbeskrivelse. Det fremgår af Overenskomst for overlæger (pdf) og Aftalen vedr. lægelige chefer (pdf).

Stillingsbeskrivelsen skal bl.a. beskrive omfanget af de særlige funktioner, som er knyttet til stillingen herunder ledelsesfunktioner, eventuel bistandsforpligtelse/konsulentforpligtelse.

Følgende bør indgå i stillingsbeskrivelsen

  • Stillingsbetegnelse
  • Tjenestested – hovedtjenestested samt eventuelle andre tjenestesteder
  • De væsentligste arbejdsopgaver, herunder om der er knyttet vagt til stillingen, eventuelle undervisningsforpligtelser, hvis disse ligger ud over, hvad der forventes at ligge i en overlægestilling samt forskningsforpligtelser
  • Det ansvar, der er knyttet til stillingen, herunder beskrivelse af ansvar og kompetence i forhold til nærmest foresatte og nærmest underordnede
  • Eventuel arbejdsledelse og i givet fald for hvilket personale
  • Særlige uddannelses- eller erfaringskrav og
  • Krav om særlige personlige egenskaber.