Gå til indhold

1. Jeg ser mig selv som rollemodel

Det betyder, at jeg som overlæge:

• Går forrest som det gode eksempel på ordentlig opførsel
• Reflekterer over og udvikler mig som rollemodel
• Indser egne fejl og lærer af dem sammen med mine kolleger
• Sørger for, at yngre kolleger lærer god kollegial opførsel

Overlægeforeningen har udarbejdet et kodeks for godt arbejdsmiljø. Det rummer ti budskaber, som vil blive præsenteret i nyhedsbrevet de kommende måneder. Det første handler om, hvordan overlægerne som rollemodeller kan bidrage til et godt arbejdsmiljø.

Målet med kampagnen er give overlægen anledning til at reflektere over sin egen rolle og praksis i forhold til at opnå et godt miljø på arbejdspladsen, siger Helga Gulisano, medlem af Overlægeforeningens bestyrelse og formand for arbejdsmiljøudvalget.

”Som overlæge er man rollemodel for sine kolleger. Det betyder, at man som overlæge går forrest med det gode eksempel på ordentlig og korrekt opførsel, og at man ikke er bange for at indse og erkende egne fejl.

”Vores mål med kampagnen er bl.a. at få vores medlemmer til at reflektere over deres egen adfærd. Det gælder uanset om der er tale om positive eller negative handlinger. På den måde kan vi alle være med til at udvikle overlægen som rollemodel,” siger Helga Gulisano.
Helga Gulisano peger på, at overlægerne har et særligt ansvar ikke mindst over for de yngre læger:

”Som overlæge er man rollemodel for yngre kolleger og læger, der ikke har så megen erfaring, som en overlæge typisk har. Mange yngre læger læner sig op ad overlægen qua dennes erfaring. Som overlæge bør man derfor sikre, at yngre kolleger lærer god kollegial opførsel og på den måde videregive sine egne erfaringer og oplevelser til andre kolleger. Det kan give et vigtigt bidrag til at sikre et bedre arbejdsmiljø på sygehusene,” siger Helga Gulisano.

Overlægeforeningens arbejdsmiljøudvalg har i den forbindelse udarbejdet fire råd til medlemmerne:
Jeg ser mig selv som rollemodel. Det betyder, at jeg som overlæge
- går forrest som det gode eksempel på ordentlig opførsel
- reflekterer over og udvikler mig som rollemodel
- indser egne fejl og lærer af dem sammen med mine kolleger
- sørger for, at yngre kolleger lærer god kollegial opførsel

Overlægeforeningens kodeks indeholder i alt ti budskaber med gode råd og opfordringer til, hvordan overlægerne sikrer et godt arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Budskaberne vil blive lanceret i nyhedsbrevet i løbet af de kommende måneder.

Kampagnen blev skudt i gang på Overlægeforeningens repræsentantskabsmøde den 8. oktober, hvor kodekset blev præsenteret. I forlængelse heraf er der blevet udsendt plakater, pjecer og badges til tillidsrepræsentanterne og de ledende overlæger/klinikchefer på landets sygehuse.

Kodekset er illustreret af bladtegner Lars Andersen, og det er ikke tilfældigt, understreger Helga Gulisano:
"Kodekset er et ideal, vi skal stræbe efter som overlæger, men vi skal gøre det uden at være selvhøjtidelige. Det budskab understøttes perfekt af humoren i Lars Andersens streg, som viser os, at overlæger er dygtige, men bestemt ikke perfekte,” siger Helga Gulisano. 

""