Gå til indhold

Overlægeforeningens kodeks for godt arbejdsmiljø

Overlægeforeningens arbejdsmiljøgruppe har udarbejdet et kodeks for godt arbejdsmiljø. Målet er at give overlægen anledning til at reflektere over sin egen rolle og praksis i forhold til at opnå et godt arbejdsmiljø.

Kodekset indeholder ti budskaber med gode råd og opfordringer til, hvordan man som overlæge sikrer et godt miljø på sin arbejdsplads. Kodekset er ikke tænkt som en facitliste, men som et redskab til udvikling gennem selvrefleksion og en anledning til at sætte godt arbejdsmiljø på den fælles dagsorden.

De ti budskaber er: 

1. Jeg ser mig selv som rollemodel


2. Jeg medvirker til den gode stemning


3. Jeg skaber trivsel og fællesskab


4. Jeg anerkender kolleger og deres arbejde


5. Jeg tolererer ikke mobning


6. Jeg medvirker til dialog og til at stoppe sladder


7. Jeg stiller krav til et godt fysisk arbejdsmiljø


8. Jeg konfronterer dem, der skaber dårligt arbejdsmiljø


9. Jeg giver konstruktive input til politiske og administrative beslutninger


10. Jeg følger de etiske principper fra Lægeforeningen


Som overlæge har man selv mulighed for at arbejde videre med kodekset.