Gå til indhold

6. Jeg medvirker til at stoppe dialog og sladder

Det betyder, at jeg som overlæge:

• Ikke deltager i sladder
• Siger fra, når jeg møder bagtaleri
• Taler ikke om, men med mine kolleger

Som overlæge bør man sige fra over for sladder på arbejdspladsen. Tal i stedet direkte med den kollega, du evt. har et udestående med. Det er det sjette budskab i Overlægeforeningens kodeks for godt arbejdsmiljø.

Forandringer på arbejdspladsen giver ofte behov for at diskutere udviklingen i mindre grupper. At kunne drøfte faglighed, ledelsens tiltag og lignende med ens kollegaer fungerer som en nyttig ventil på afdelingen. Derfor er kommunikation med ens kollegaer altafgørende for både samarbejde og arbejdsmiljø.

Men negativ sladder ødelægger tillid og samarbejde blandt overlæger. Et godt psykisk arbejdsmiljø er basis for at undgå negativ sladder, og det er nødvendigt for at behandle hinanden med gensidig respekt. Faglige uenigheder er en naturlig del af samarbejde, men skal holdes på det professionelle plan og ikke eskalere til personangreb.

Den uforpligtende erfaringsudveksling kan være en måde at sprede information på og kan bidrage til at forstå, hvorfor kolleger agerer, som de gør, eller forudsige, hvad der kommer til at ske i forbindelse med f.eks. forandringsprocesser eller omstruktureringer på en afdeling. Men når det slår om og bliver personrettet, har det en negativ effekt. Den negative sladder indbefatter bl.a., at man taler ned om kolleger, at man brokker sig over andre, uden de er til stede, og at man danner alliancer, hvor man kun fokuserer på det negative, f.eks. kollegers fejl og manglende kompetencer.

Kulturforskelle

Samarbejde på tværs af specialer kan være vanskeligt, da der ofte er forskellige jargoner eller sædvaner i de enkelte specialer. Dette kan signalere en lukket kultur, hvor sladder om ”de andre” let kan opstå, da sladderen kan have en terapeutisk funktion, som forstærker oplevelsen af at høre til og være en del af en gruppe og et fællesskab. Bagsiden er imidlertid, at sladder er med til at vanskeliggøre kommunikation på tværs. Et godt arbejdsmiljø styrker også dialogen og skaber dermed basis for samarbejde på tværs af specialerne, hvilket er nødvendig i et effektivt og moderne sundhedsvæsen.

Sladder på arbejdspladsen har en negativ virkning på arbejdsmiljøet og giver mindre overskud i dagligdagen og lavere effektivitet, ligesom den mindsker trivslen på arbejdspladsen. Hvis man har et problem eller et udestående med en specifik kollega, bør man altid vende det vedkommende under fire øjne, inden man inddrager andre kolleger i ens betragtninger. På den måde får ens kollega mulighed for at forklare sine handlinger eller ændre adfærd, og det kan være, at man selv bliver klogere på, hvorfor vedkommende har handlet som han gjort.

Husk, at hvis du ønsker materiale om arbejdsmiljøkampagnen tilsendt til din afdeling, eller hvis du ønsker yderligere oplysninger om kampagnen og powerpoint-præsentationen med uddybende tekst til, er du velkommen til at kontakte Overlægeforeningen på telefon 35 44 84 08 eller send en mail fas@dadl.dk

""