Gå til indhold

2. Jeg medvirker til den gode stemning

Det betyder, at jeg som overlæge: 

• Hilser på alle kolleger og er positiv 
• Sørger for at holde en god tone 
• Skaber rum for refleksion og udvikling
• Skaber et miljø, hvor det er tilladt at vise usikkerhed, og hvor spørgsmål efterspørges

Overlægeforeningens arbejdsmiljøudvalg har udarbejdet et kodeks for godt arbejdsmiljø. Kodekset indeholder ti budskaber, som løbende vil blive præsenteret i nyhedsbrevet de kommende måneder. Denne gang ser vi på, hvordan man som overlæge medvirker til den gode stemning.
 
Som overlæge er man medansvarlig for den gode stemning på arbejdspladsen og har del i at skabe en tillidsfuld atmosfære, hvor der er fokus på god kommunikation og god omgangstone. Det betyder, at man hilser på sine kolleger, at man har en positiv tilgang til dagligdagens udfordringer, og at man holder en god tone, hvor man taler pænt til både kolleger og patienter. 
 
Den gode stemning gavner både arbejdsmiljøet, produktivitet og behandlingskvalitet. En tillidsfuld atmosfære og en god stemning er også et udtryk for den forbindelse, der er mellem dig og dine kolleger – dvs. hvordan kulturen er på arbejdspladsen, om man trives med sine kolleger og sine opgaver, og om man finder glæde ved at stå op og gå på arbejde hver dag. 
 
Den positive kultur på arbejdspladsen skal også bruges til at styrke dialogen og dermed skabe basis for et bedre samarbejde mellem lægerne, hvilket er nødvendigt i et effektivt, moderne sundhedsvæsen.
 
Det skal være acceptabelt, at man er usikker eller i tvivl. Det skal også være acceptabelt at tale åbent om fejl eller utilsigtede hændelser. God lægekultur er at betragte hinanden som kolleger, der skal respekteres og anerkendes, og i mindre grad som konkurrenter.
 
Ved at vise respekt, tillid og vilje til samarbejde kan du nå langt med dine kollegaer. I et stramt dagsprogram er problemstillingen ofte manglende tid og mulighed for supervision og sparring. For at løse dette kræver det ofte velvilje og overskud blandt kollegaer. En god stemning på arbejdspladsen og et godt arbejdsmiljø betyder også, at ens kolleger er villige til at gå længere for én når det brænder på. 

""