Gå til indhold

4. Kolleger og deres arbejde

Det betyder, at jeg som overlæge: 

• Ser det som en styrke, at vi ikke alle er ens 
• Holder øje med, hvordan min kollega trives 
• Deltager i sociale aktiviteter 
• Inddrager andre i fællesskabet, aktiviteter og dialoger. 
• Inddrager andre i mine overvejelser om løsninger

Det er vigtigt at værdsætte hinandens arbejde. En afdeling, hvor der er en positiv kultur, og hvor man roser sine kolleger, er med til at styrke arbejdsglæden – til gavn for både patienter og personale. Alle har brug for at få anerkendelse fra andre, men i en travl og stresset hverdag glemmer man ofte at anerkende sine kolleger, hvis indsats kan være mindst lige så betydningsfuld som ens egen.

Anerkendelse inkluderer også, at man anskuer sine kolleger ud fra deres udgangspunkt. Det betyder, at man accepterer og anerkender forskellige tilgange og løsninger af opgaver. På afdelingen bør man stræbe efter en kultur, hvor der er plads til mangfoldighed, uanset om der er tale om faglige tilgange eller menneskelige aspekter.

At anerkende sin kollega kan foregå på forskellige måder. Man kan komplimentere sin kollega for vedkommendes faglige arbejde og virke på afdelingen. På ledelsesplan kan anerkendelse også bestå i uddelegere lægefaglige opgaver til kolleger, der har de nødvendige kompetencer. Det er med til at styrke arbejdsglæden og øge den enkeltes indflydelse på egne arbejdsforhold.

Udover faglig dygtighed skal også kollegialitet være meriterende og give anerkendelse. At give konstruktiv kritik og hjælpe hinanden i vanskelige og stressede situationer er udtryk for en kultur, hvor man gensidigt anerkender hinanden. På den måde er man med til at skabe rammerne for det gode arbejdsmiljø, der kan bidrage til at forbedre kvaliteten, patientsikkerheden og arbejdsglæden.

Jeg anerkender kolleger og deres arbejde. Det betyder, at jeg som overlæge:

• Giver konstruktiv kritik
• Anerkender andres indsats
• Accepterer mangfoldighed blandt kolleger

Sådan får du mere materiale

Husk at hvis du ønsker materiale om arbejdsmiljøkampagnen tilsendt til din afdeling, eller hvis du ønsker yderligere oplysninger om kampagnen og powerpoint-præsentationen med uddybende tekst til, er du velkommen til at kontakte Overlægeforeningen, på telefon 35 44 84 08 eller mail fas@dadl.dk

""