Gå til indhold

5. Jeg tolererer ikke mobning

Det betyder, at jeg som overlæge:

• Ikke selv mobber 
• Stopper mobning ved at gå i dialog med mobberen 
• Inddrager ledelsen, hvis det ikke hjælper

Mobning er en gruppe eller enkeltpersoners systematiske forfølgelse eller udelukkelse af en enkelt person. Mobning påvirker både den, der bliver mobbet, og stemningen på arbejdspladsen. På den måde er mobning med til at skabe et dårligt arbejdsmiljø.

Mobning kan foregå åbent og direkte eller skjult og indirekte: Direkte mobning kan være udskældning, råb, overfusning, grove drillerier, trusler eller manglende anerkendelse af en kollegas arbejdsindsats eller kvalifikationer. Skjult og indirekte mobning kan foregå i form af f.eks. mimik, hentydninger, sladder, bagtalelse, ignorering af en person eller fratagelse af ansvar og arbejdsopgaver. 

Som overlæge kan man opleve mobning være personligt rettet. Det kan f.eks. være, hvis man får sine meninger og synspunkter ignoreret, hvis man bliver råbt af eller er mål for spontan vrede, eller hvis man er udsat for sårende drillerier og latterliggørelse. 
Mobning kan også relatere sig til arbejdssituationen. Det kan f.eks. være, hvis man får opgaver med urimelige eller umulige mål eller tidsfrister, hvis man blive pålagt en uoverkommelig arbejdsbyrde, eller hvis ens kolleger eller leder tilbageholder information, der påvirker ens arbejdsindsats og mulighed for at løse en opgave. Derudover kan mobning på arbejdspladsen også relatere sig til at blive pålagt arbejde, der ligger under ens kompetenceniveau eller at få en uretfærdig og ukorrekt kritik, hvor ens faglighed bringes i tvivl.

Mobning på arbejdspladsen kan være et tegn på en dårlig arbejdskultur, og der kan være indirekte faktorer, der kan tyde på mobning, f.eks. højt sygefravær, klager eller negative udtalelser om enkeltpersoner eller grupper af medarbejdere, en stor udskiftning i personalet, eller indikationer på dårlig trivsel i spørgeskemaundersøgelser.

Overlæger er ambitiøse, karriereorienterede og har en høj faglig stolthed, og jobbet udgør en stor del af deres identitet. Som overlæge rammes man derfor ikke bare på det personlige selvværd, når man bliver mobbet, men også på karriere og fremtid. Det er derfor vigtig, at mobning ikke bliver tabuiseret, men at der på afdelingen er mulighed for at tale åbent om mobning, samt hvad man kan gøre for at forhindre mobning.

Er du vidne til mobning, skal du sige fra overfor mobberen og lytte til den kollega, der føler sig mobbet. Du har også mulighed for at gå til din tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant eller din nærmeste leder og fortælle vedkommende, at der finder mobning sted på arbejdspladsen. Hvis mobningen har foregået over længere tid, og de første initiativer for at stoppe mobningen ikke er lykkedes, kan du også tage problemet op med ledelsen.

Jeg tolerer ikke mobning. Det betyder, at jeg som overlæge:

• Ikke selv mobber
• Stopper mobning ved at gå i dialog med mobberen
• Inddrager ledelsen, hvis det ikke hjælper

Dette er det femte af budskab i Overlægeforeningens kodeks for godt arbejdsmiljø, og Overlægeforeningen er nu halvvejs i gennemgangen af de ti budskaber for godt arbejdsmiljø. Du kan læse mere om de første fire budskaber på Overlægeforeningens hjemmeside.

Sådan får du mere materiale

Husk at hvis du ønsker materiale om arbejdsmiljøkampagnen tilsendt til din afdeling, eller hvis du ønsker yderligere oplysninger om kampagnen og powerpoint-præsentationen med uddybende tekst til, er du velkommen til at kontakte Overlægeforeningen på telefon 35 44 84 08 eller mail: fas@dadl.dk

""