Gå til indhold

Jeg stiller krav til et godt fysisk arbejdsmiljø

Det betyder, at jeg som overlæge: 

• Gør opmærksom på nødvendigheden af gode fysiske rammer 
• Holder øje med sikkerheden i mit daglige arbejde 
• Giver input til min arbejdsmiljørepræsentant

Arbejdsmiljø omfatter de samlede betingelser, arbejdet foregår under. Et godt arbejdsmiljø er en vigtig forudsætning for arbejdsglæde. Dette kræver tilfredsstillende fysiske rammer samt tryghed og sikkerhed i arbejdet. Et dårligt fysisk arbejdsmiljø kan have alvorlige arbejdsmæssige konsekvenser, da det kan være med til at forringe patientsikkerheden og føre til utilsigtede hændelser.

Arbejdsmiljørepræsentanter og MED-udvalg

Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanterne er omdrejningspunktet, når arbejdsmiljøet skal diskuteres, og forbedringer skal findes. Arbejdsmiljørepræsentanter vælges af og blandt de ansatte, og det er arbejdsmiljørepræsentantens opgave at sætte fokus på sikkerhed og sundhed på hospitalerne og afdelingerne og være opmærksom på hvilke arbejdsmiljøforhold, der er vigtige for medarbejderne og ledelsen.
Derudover kan man også rette henvendelse til sygehusets medarbejderudvalg (MED-udvalg), der består af repræsentanter for medarbejdere og ledelsen, og som bl.a. har fokus på arbejdsmiljø.
For at sikre et godt fysisk arbejdsmiljø kræver det, at læger på alle niveauer, dvs. på såvel medarbejder- som ledelsessiden, deltager aktivt i dette arbejde. Derudover kan fysisk arbejdsmiljø drøftes med kolleger, eventuelt i forbindelse med morgenkonferencen, et overlægerådsmøde eller i form af en temadag eller et fyraftensmøde.

APV - arbejdspladsvurdering

For at belyse det fysiske arbejdsmiljø kan man gennemføre en arbejdspladsvurdering (APV). Alle sygehuse er ifølge loven forpligtet til minimum hvert tredje år at gennemføre en APV for at afdække, hvordan arbejdsmiljøet har det. Her kan man bl.a. undersøge, om ens arbejdsplads lever op til regler og vejledninger om, hvor stort et arbejdsbord skal være, hvor meget plads der skal være omkring arbejdsbordet, om der er en passende belysning, og om der er korrekt ergonomisk inventar. APV’en kan også afdække, om arbejdsrummet har den korrekte størrelse, om der er en passende temperatur, og om der kommer en tilstrækkelig mængde dagslys ind på kontoret – elementer, der alle sammen har indflydelse på det fysiske arbejdsmiljø.

Overlægernes kodeks:

Jeg stiller krav til et godt fysisk arbejdsmiljø. Det betyder, at jeg som overlæge:
• Gør opmærksom på nødvendigheden af gode fysiske rammer
• Holder øje med sikkerheden i mit daglige arbejde
• Giver input til min arbejdsmiljørepræsentant

Hvis du ønsker materiale om arbejdsmiljøkampagnen tilsendt til din afdeling, eller hvis du ønsker yderligere oplysninger om kampagnen og powerpoint-præsentationen med uddybende tekst til, er du velkommen til at kontakte Overlægeforeningen, på telefon 35 44 84 08 eller mail fas@dadl.dk

""