Bibeskæftigelse

Kend kravene for tilladelse til at have bibeskæftigelse som overlæge/ledende overlæge