Gå til indhold

Barsel og adoption

Skal du på barsel - skal du kontakte Yngre læger.
Overlæger er omfattet af aftale om fravær af familiemæssige årsager, som er en generel aftale for alle medarbejdere i regionerne

Aftalen indeholder regler om fravær i forbindelse med barsel, adoption, omsorgsdage mv.

FAS har indgået en aftale med Yngre Læger om, at medlemmer, der ønsker rådgivning om barsel mv., henvises til Yngre Lægers sekretariat.

Her kan du læse mere om barselsreglerne