Gå til indhold

Sygdom - rettigheder og pligter

Informer straks din arbejdsgiver, hvis du bliver syg.
Her kan du læse om mulighedserklæring og arbejdsgivers pligt til at indkalde til sygefraværssamtale.

Informer straks din arbejdsgiver

Sygdom anses for lovligt fravær. Hvis du bliver syg, skal du straks informere din arbejdsgiver om, at du er syg. Hvis du ikke sygemelder dig, er din arbejdsgiver ikke forpligtet til at betale løn under fraværet, og din arbejdsgiver kan betragte udeblivelse som så grov en misligholdelse, at ansættelsen ophører straks (bortvisning).

Sygemelder du dig fra dit arbejde, kan din arbejdsgiver kræve, at du dokumenterer dit sygefravær. Din arbejdsgiver kan kræve forskellige typer af dokumentation.

Du er ikke forpligtet til at oplyse, hvad du fejler, og din arbejdsgiver må ikke spørge til sygdommen eller diagnose.

Mulighedserklæring

Er du syg, har din arbejdsgiver ret til at forlange en mulighedserklæring. Erklæringen bruges, hvis din arbejdsgiver er i tvivl om, hvilke hensyn der skal tages til dit helbred for, at du helt eller delvist kan vende tilbage til arbejdet.
Din arbejdsgiver kan forlange en mulighedserklæring på et hvilket som helst tidspunkt i sygdomsforløbet, uanset om der er tale om kortvarig, gentagen eller langvarig sygdom, og uanset om sygeforløbet er afsluttet.

Læs mere om mulighedserklæring her

Sygefraværssamtale

Din arbejdsgiver har pligt til at indkalde dig til en sygefraværssamtale eller omsorgssamtale. Samtalen skal handle om, hvornår og hvordan du kan vende tilbage til arbejdet. Det kan f.eks. være en ændring af arbejdstidens længde eller specielle skånehensyn i form af ændrede arbejdsopgaver, hvilemuligheder eller hjemmearbejde. Du er dog ikke forpligtet til at tåle ændringer i dine arbejdsopgaver i videre omfang end de sædvanlige regler om ændring af stillingsindhold.

Samtalen skal afholdes senest fire uger efter første sygedag. Den skal også afholdes, selv om du og din arbejdsgiver allerede har en dato for din tilbagevenden til arbejdet. Indkaldelsen skal ske med et rimeligt varsel, f.eks. via telefon, brev eller mail.

Er du langtidssygemeldt, kan du orientere dig nærmere på Lægeforeningens side om tilbud og få hjælp her ved en  arbejdsskade.