Gå til indhold

Frivilligt ekstraarbejde

Hvis du som overlæge påtager dig frivilligt ekstraarbejde, og der ikke er indgået en FEA-aftale på sygehuset, skal du være opmærksom på honoreringen.

Hvis du som overlæge påtager dig frivilligt ekstraarbejde, og der ikke er indgået en FEA-aftale på sygehuset, skal du være opmærksom på honoreringen. Honoreringen pr. time for frivilligt ekstraarbejde bør ikke være ringere end den honorering, du ville få, hvis du blev pålagt at udføre arbejdet som 
merarbejde.

Se eksempel her på beregning af merarbejde (pdf)

Det er ikke i alle regioner, der er indgået aftaler med FAS om FEA.