Gå til indhold

Merarbejde

Som overlæge har du pligt til at udføre merarbejde, hvis ledelsen pålægger dig det

Merarbejde kan opstå som følge af f.eks. længerevarende sygefravær i afdelingen og venteliste-/pukkelafvikling – også uden for normal arbejdstid.

Vær opmærksom på, at merarbejdet:

  • Skal være midlertidigt
  • Ikke må antage en permanent karakter, hvor den ugentlige arbejdstid systematisk planlægges til mere end 37 timer i gennemsnit.

Du kan også selv rejse en merarbejdssag, hvis du mener, at betingelserne for at få honoreret merarbejdet er opfyldt.

Overlæger er omfattet af merarbejdsaftale for overenskomstansatte akademikere (pdf)

Tjenestemænd er omfattet af: Aftale om godtgørelse for merarbejde for tjenestemænd uden højeste tjenestetid (pdf).