Gå til indhold

Fra 1. juli skal du registrere arbejdstid 

Den 1. juli træder den ny arbejdstidslov i kraft. Den betyder, at lønmodtagere nu skal registrere arbejdstid. Selvom der kun er få uger til, har regionerne ikke informeret om, hvordan registreringen konkret skal ske på sygehusene. Det er under al kritik, siger Overlægeforeningens formand, som her giver et overblik over, hvad vi trods alt ved på nuværende tidspunkt. Og hvad du skal være særlig opmærksom på. 

Fra 1. juli skal lønmodtagere i Danmark registrere arbejdstid. Det sker, når en ny arbejdstidslov træder i kraft. Og det kalder på både positive og negative budskaber fra Overlægeforeningens formand, Susanne
Wammen. Det sure først:

”Jeg synes, det er uforståeligt og dybt kritisabelt, at regionerne endnu ikke har meldt ud, hvordan registrering af arbejdstid skal foregå. I princippet kan de beslutte, at vi skal notere arbejdstiden på en lap papir, men problemet er, at der ikke er meldt noget ud om, hvad der konkret skal ske. Der er kun få uger, til loven træder i kraft, og vi har vidst i årevis, at det ville komme. Det er simpelthen ikke godt nok af vores arbejdsgivere i regionerne”. 

Susanne Wammen håber dog ikke, at arbejdsgiveres langsommelighed vil betyde større modstand mod selve loven. Selvom ønsket om registrering af arbejdstiden ikke kommer fra Overlægeforeningen eller de faglige organisationer, kan det nemlig føre meget godt med sig, siger hun: 

”Jeg håber, at alle vil registrere al den tid, vi faktisk bruger på vores arbejde, hvad enten det er vagtarbejde, når dagprogrammet trækker ud, eller man forbereder næste dags program”, siger Susanne Wammen og fortsætter:

”Registreringen har intet med honorering at gøre. Når jeg opfordrer til at tælle alt med, handler det altså ikke om løn, men om at sætte fokus på vores arbejdsmiljø og vores mange opgaver. Derfor vil jeg opfordre til at tage en åben snak på afdelingen og i overlægegruppen om, at det er helt legitimt og nødvendigt at tælle det hele med. Ikke for at være nøjeregnende i forhold til minutter og kroner. Men for at synliggøre arbejdet og opgaverne. Når tidsregistreringen bliver mere synlig for os alle, kan det ændre måden, vi tilrettelægger og gør tingene på. Her vil Overlægeforeningen selvfølgelig arbejde for, at det sker på en klog måde for både overlæger, kolleger og patienter”.

Susanne Wammen understreger, at Overlægeforeningen vil følge implementeringen af Arbejdstidsloven nøje og vil informere medlemmerne løbende:

”Desværre er der mange spørgsmål, som vi stadig ikke kan svare konkret på, fordi vi mangler udmeldinger fra regionerne. Der er også punkter, hvor vi ikke er enige med regionerne, og hvor vi måske først kan give klare svar, hvis en sag bliver prøvet ved domstolene. I takt med at vi får svarene, vil vi informere alle via nyhedsbreve, hjemmeside osv., så jeg vil opfordre alle til at følge med her og til i øvrigt at tale om tidsregistreringen lokalt for at skabe åbenhed og opbakning til den. Det tror jeg kan gøre en positiv forskel for os alle, selvom det føles lidt bøvlet nu og her”.

Kort om den nye arbejdstidslov   

Loven indebærer, at alle medarbejdere – med få undtagelser – skal registrere deres arbejdstid. 

Samtidig må den enkelte maksimalt arbejder 48 timer i gennemsnit om ugen over en 4-måneders periode. Hvis den gennemsnitlige grænse på 48 timer overskrides, kan medarbejderen kræve en godtgørelse fra arbejdsgiveren på 25.000 kr.

Arbejdsgiver skal stille et system for registrering af arbejdstid til rådighed og vejlede om, hvordan der skal registreres, og hvem der evt. er undtaget fra at registrere arbejdstid. 

Hvor kan du få mere information og hjælp?

•    Spørgsmål om hvor og hvordan du skal registrere arbejdstid, skal du stille til din chef eller dit regionale HR-kontor. Arbejdsgiver kan nemlig suverænt beslutte, hvor og hvordan arbejdstiden skal registreres og er derfor også den eneste, som kan svare på spørgsmålet. 

•    Spørgsmål om opt out (at du i en periode må arbejde mere end 48 timer) skal du rette til din chef/ lokale HR-afdeling, hvis I er enige om, at du skal have en opt out aftale, mens du skal kontakte din tillidsrepræsentant eller Overlægeforeningen, hvis I ikke er enige. Vær opmærksom på at få en skriftlig aftale, hvis du vælger at indgå en opt out aftale, og at den først gælder, når du har den på skrift. 

•    Spørgsmål om undtagelse for registrering af arbejdstid (”selvtilrettelægger”) skal du rette til din chef/ lokalt HR-afdeling, hvis I er enige om at indgå aftalen, mens du kan kontakte din tillidsrepræsentant eller Overlægeforeningen, hvis I ikke er enige. Vær opmærksom på, at du skal indgå en skriftlig aftale for at være undtaget for registrering af arbejdstid (læs mere nedenfor).

•    Læs mere om tidsregistrering, 48 timer og om opt-out  på Overlægeforeningens hjemmeside, som løbende bliver opdateret.