Ledende overlægers løn

Grundlønninger pr. 1. januar 2023:

Overgang til nye titler og lønindplaceringer

Ved overenskomsten fra 2021 blev der aftalt nye titler og dermed blev ledende overlæger til cheflæger og specialeansvarlige overlæger til ledende overlæger, medmindre der er indgået individuel aftale om at fortsætte som specialeansvarlig overlæge. De nye titler gælder fra 1. juni 2022 (dog undtaget Region Nordjylland ).


Ledende overlæge

  Grundbeløb 31.3.2018 Aktuel årsløn Månedsløn
Løntrin 52   708.979,00 59.081,58
Tillæg 142.475,00 155.579,00 12.964,92
Løn i alt   864.558,00 72.046,50

Ledende overlæge ansat inden 1.4.2003

  Grundbeløb 31.3.2018 Aktuel årsløn Månedsløn
Løntrin 51   623.072,00 51.922,67
Tillæg  174.196,00 190.218,00 15.851,50
Løn i alt   813.290,00 67.774,17
+ evt. fraskrivning af 
1 uges kompensationsfrihed
14.248,00 15.558,00 1.296,50
Løn i alt   828.848,00 69.070,67

Ledende overlæge ansat efter 1.4.2003

  Grundbeløb 31.3.2018 Aktuel årsløn Månedsløn
Løntrin 51   623.072,00 51.922,67
Tillæg 188.444 205.776,00 17.148,00
Løn i alt   828.848,00 69.070,67

Noter:
Generelt: Arbejdsgiver indbetaler 21 pct. af tillæg til Lægernes Pensionskasse

Vilkårene er også gældende for specialeansvarlige overlæger med aftalt personlig ordning i forbindelse med implementering af ny stillingstruktur i 2022.

Overgangsordning:
Overgangstillæg til ansatte før 1. april 2003 udgør årligt 25.685 kr. (23.522 - 01.04.2018-niveau)
Bibeholdelse af tillæg svarende til overgangstillæg ved stillingsskift skal aftales særskilt.

Reguleringssatsen er 1,091976