Gå til indhold

Det økonomiske råderum til lønforhandlinger

Får du at vide under en lønforhandling, at der ikke er afsat penge til nye løntillæg, kan du henvise til, at der altid er mulighed for at hente penge indenfor det eksisterende budget til personalet – det der kaldes det økonomiske råderum.

Det økonomiske råderum opstår fx på grund af:

  • Personaleomsætning (nyansatte blandt alle ansatte har kortere anciennitet og kan derfor også have en lidt lavere honorering end tidligere medarbejdere med lang lønanciennitet)
  • Personalesammensætning (fx ændring i uddannelsesniveau kan betyde færre lønomkostninger)
  • Bortfald af overgangstillæg (overlæger ansat i 2003 har alle et centralt aftalt tillæg, som nye ikke får)
  • Resultatlønsmidler (der kan værre særlige puljer til engangsvederlag)
  • Gamle forhåndsaftaler (kan være bortfaldet)
  • Vakancer eller orlov (vil typisk frigøre lønmidler)
  • Ikke-lønkroner konverteres til lønkroner (løn behøver ikke kun at findes i personalebudgettet)
  • Overskud i et budgetår / øget indtjening (f.eks. øget aktivitetsbaseret indtjening)

Der kan altså være mere at hente lokalt i det økonomiske råderum, selvom der ikke er afsat midler på forhånd. Det kan du fremføre overfor din leder, særligt hvis denne afviser, at der er penge i budgettet til lønfremgang.