Gå til indhold

Nyhedsbrev 13/2023

Nyhedsbrev 23. juni 2023

Foreningen af Speciallæger og Yngre Læger indgår ny aftale  med Danske Regioner om lægevagten

En ny national aftale sikrer lægevagt i hele landet. Det er afgørende for patienterne og for at undgå, at endnu flere ender unødigt på de pressede akutafdelinger. Sådan lyder meldingen fra Foreningen af Speciallæger (FAS) og Yngre Læger, der har indgået aftalen med Danske Regioner. De to fagforeninger glæder sig også over, at den ny aftale åbner op for lokal løn til de læger, som påtager sig arbejdet i lægevagten.

 Fredag den 23. juni godkendte Løn- og Takstnævnet i Danske Regioner en ny aftale mellem regionerne på den ene side og Foreningen af Speciallæger og Yngre Læger på den anden. Praktiserende Lægers Organisation (PLO) har ikke ønsket at være en del af aftalen.

Aftalen sikrer, at det også fremadrettet er muligt at bemande lægevagten i de perioder, der ikke allerede dækket af overenskomst om almen praksis. Det vil sige, at aftalen dækker de læger, der arbejder i 1813 i Region Hovedstaden og i Region Sjælland dækker aftalen de læger, der arbejder i 1818. Begge steder gælder den nye aftale hele døgnet fra 1. juli, og i Region Nord, Syd og Midtjylland vil den i løbet af 2024 træde kraft for arbejde i lægevagten om natten.

 ”Det har først og fremmest været afgørende for os at indgå en aftale for at sikre patienterne adgang til lægehjælp via lægevagten i hele landet og i hele døgnet. Derudover har det været afgørende at undgå at belaste vores akutafdelinger endnu mere. Uden lægevagten, ville endnu flere patienter nemlig være henvist til akutafdelingerne, som i forvejen er under et voldsomt og stigende pres”, siger Susanne Wammen, formand i Foreningen af Speciallæger.

Ud over praktiserende læger er det ofte medlemmer af Yngre Læger (dvs. både uddannelseslæger og speciallæger) og medlemmer af Overlægeforeningen, som tager ekstra arbejde i lægevagten ved siden af deres faste arbejde på sygehusene. Og det er helt afgørende, at lægerne fortsat er villige til at påtage sig de ekstra opgaver, fastslår Helga Schultz, forperson i Yngre Læger:

 ”Alle ved, at vi mangler arbejdskraft, og at presset i øjeblikket er særlig stort indenfor akutområdet. Som samfund er vi derfor helt afhængige af læger, som er villige til at lægge en ekstra indsats i lægevagten – også juleaften, i weekenden og om natten. Med denne aftales mulighed for at forhandle lokalløn, kan regionerne bruge lokalløn til rekruttering og fastholdelse.”.

Har du spørgsmål til aftalen, så kontakt:

Overlægeforeningens sekretariat - chefkonsulenten i den region, hvor du er ansat.

Om aftalen:

Aftalen sikrer, at regionerne har mulighed for at indgå aftaler om lægevagten. Nu er det op til regionerne at bruge den der, hvor behovene opstår.

Aftalen træder i kraft den 1. juli 2023.

Aftalen kan opsiges af begge parter i forbindelse med overenskomstforhandlingerne.

Som en del af aftalen indgår, at partnerne (Yngre Læger og Foreningen af Speciallæger samt Danske Regioner) skal indgå en procedureaftale om lokal løndannelse.

Se aftalen her