Gå til indhold

Arkiv nyhedsbreve Overlægeforeningen

Se tidligere udsendte nyhedsbreve fra Overlægeforeningen

2023

Bliver der kamp om lægen eller robotten? Kom til FAS' årsmøde i Vejle, Hotel Munkebjerg 6. oktober 2023. Må man arbejde i sin sommerferie? Overlægeforeningen ønsker god sommer. 

FAS - Foreningen af Speciallæger og Yngre Læger indgår ny aftale med Danske Regioner om lægevagten.

Overvejer du at hæve din pension - og fortsætte med at arbejde? Møde med Sundhedsministeren. Folkemøde 2023. Syg under ferien - mulighed for erstatningsferie?

Derfor har vi brug for den patientansvarlige læge - PAL (kommentar i Berlingske Tidende). Formænd bekymret over ny undersøgelse af lægers ytringsfrihed (artikel i Dagens Medicin). Mød os på Folkemødet. Hjælp os med at forbedre læger.dk

Repræsentantskabsmøde 11. maj 2023: Ja, alle overlæger er ledere - men det kræver gode rammer. OK24 krav blev udtaget, og der var genvalg til Klaus Peder Klausen som FAS repræsentant i Lægeforeningens bestyrelse. Seniorvilkår og seniorpræmie - har du ret til det?

Vi har fået en stærkere lægelig tilstedeværelse i ledelsen. Bliv klogere på vagt og tjeneste - tjek vores FAQ. Mulighed for tilmelding til Pride 2023

Regionerne skal lytte til medarbejderne og tage ansvar for prioritering, hvis vi skal undgå nye skandaler. Tak for alle jeres svar på arbejdsvilkårsundersøgelsen. Feriegodtgørelse i stedet for ferie med løn - find ud af, hvad der bedst kan betale sig for dig.

Send dine ideer til afbureaukratisering senest 4. maj. Ugens spørgsmål om fratrædelsesaftale, fritstilling og modregning.

Overlæge i staten får tilkendt 100.000 for usaglig afskedigelse. Ledelsesreformen efter Ok21 - status og erfaringer er tema på Overlægeforeningens forårsrepræsentantskabsmøde 11. maj 2023 i Kolding. Vi har brug for flere svar på arbejdsvilkårsundersøgelsen - ny svarfrist er 20. april. Hvilke krav skal være opfyldt, hvis du har bibeskæftigelse? 

Hjælp os med at sætte fokus på overlægers arbejdsvilkår. Deltag i spørgeskemaundersøgelsen, svarfrist er 13. april. I nyhedsbrevet kan du se, hvad Overlægeforeningen konkret bruger undersøgelsen til. Sådan vender vi udviklingen: Den offentlige psykiatri skal kunne hjælpe alle med psykisk sygdom (Debatindlæg i JP). Forskning og innovation er afgørende for sundhedsvæsenet og og for resten af samfundet. Ugens spørgsmål: Fri 1. maj?

Se analyse fra Overlægeforeningen: Sådan styrker vi rekruttering og fastholdelse af læger i psykiatrien. Det går godt med ligestillingen blandt overlægerne. Få indflydelse på OK24 - book et møde eller send et forslag til krav til OK24 forhandlingerne. Der er repræsentantskabsmøde i Overlægeforeningen 11. maj 2023 i Kolding.
Ugens spørgsmål: Den 6. ferieruge

Hjælp os med at styrke din og kollegernes ret til efteruddannelse - svar på enqueten. Deltag i virtuelt medlemsmøde om OK24 med fokus på seniorrettigheder og pension. Livlig debat om fremtidens lægelige ledere i Aarhus - reportage fra konferencen om fremtidens lægelige ledere. Ugens spørgsmål - om lønaftale i forbindelse med ny stilling

Hvad er vigtigt for dig ved OK24? Kom til virtuelle medlemsmøder om OK24. Konference: Fremtidens lægelige ledere. Tværfagligt samarbejde skal skabe mere tid og bedre kvalitet. Overlægeforeningens app udgår.

Nytårshilsen fra Overlægeforeningens formand.

2022

Her kan du læse julehilsen fra Overlægeforeningens formand, om året der er gået. Hvad betyder regioners forslag om et styrket samarbejde i Østdanmark for dig som overlæge? 

Her kan du læse formandens forslag til løsninger i indsatsen mod lægemangel. Du kan tilmelde dig konferencen om lægelig ledelse, og du kan komme med ønsker til OK24 forhandlingerne på et virtuelt møde med forhandlingsdelegationen samt se det nye læger.dk

Her kan du læse Susanne Wammens svar til forslaget om at oprette delestillinger, Et debatindlæg fra formændene i OL & FAPS i Dagens Medicin om at styrke hospitalspsykiatrien & om Fremtidens lægelige lederkonference i Aarhus d.23/1

Her kan du læse om FAS årsmøde: Det sammenhængende sundhedsvæsen, om arbejdsmiljø: 'Vi er hinandens vigtigste forudsætning for at undgå stress' og 'Bliver mine arbejdsvilkår ikke bedre, holder jeg ikke de næste 23 år', Hvilke krav Overlægeforeningens kan rejse ved OK24 og nye medlemmer af Overlægeforeningens bestyrelse

Her kan du læse om konferencen for fremtidens lægelige ledere, fremskridt i landet ift. ledelsesreformen, valg til overlægeforeningens bestyrelse & Overlægeforeningens årsberetning 2022

Her kan du læse om den offentlige psykiatri, jobopsigelser blandt psykiatere & en artikel fra Politiken om en ti-årsplan inden for psykiatrien

Her kan du læse om stress blandt overlæger, valg til bestyrelsesposter & lægeforeningens politik om digitalisering i sundhedsvæsnet

Her kan du læse om aftalen for timelønnede læger og den regionale forhåndsaftale for læger i lægevagtsordningen (1818)