Gå til indhold

Nyhedsbrev 7/2023

Nyhedsbrev 20. april 2023

Send dine ideer til afbureaukratisering  senest 4. maj

Lægeforeningens bestyrelse (som bl.a. består af repræsentanter fra Overlægeforeningen) har besluttet at lave et udspil om bureaukratiske forhindringer på sundhedsområdet. Derfor har vi brug for eksempler på opgaver, regler og dokumentationskrav, der med fordel kan fjernes, og som tager unødig tid fra lægernes kerneopgave. I Overlægeforeningen samler vi forslagene fra overlægerne. 

Indsamlingen tager sigte på love eller bekendtgørelser, men kan også omfatte krav, der følger af regionale systemer, retningslinjer, arbejdstilrettelæggelse m.v. Kataloget skal ikke udgøre en udtømmende liste. Ideerne skal være konkrete og have karakter af eksempler. Nedenstående kategorier/grupperinger kan tjene til inspiration til områder, hvor der kan findes ideer til afbureaukratisering.

Send dine input til ld.fas@dadl.dk inden den 4. maj, og mærk mailen ”Afbureaukratisering”.

Ugens spørgsmål

Jeg har mulighed for at indgå en fratrædelsesaftale, hvor der bl.a. står, at jeg er fritstillet, men at der vil ske modregning ved indtægt fra andet job, mens aftalen gælder, bortset fra minimialerstatningen.
Hvad betyder det?

Læs svaret her