Gå til indhold

Medlemmernes tilfredshed med Overlægeforeningen stiger, men der er fortsat brug for forbedring

Overlægers tilfredshed med at være medlem i Overlægeforeningen stiger på alle parametre, men halter stadig efter andre fagforeninger. Det viser resultatet af medlemstilfredshedsundersøgelsen, der blev gennemført i november og december 2020.

1.649 overlæger har svaret på spørgsmål om, hvor tilfredse de er med Overlægeforeningen. Det svarer til 33% af de medlemmer, der blev spurgt. Derudover har andre overlæger fået spørgsmål om deres tilfredshed med Lægeforeningen.

”Jeg vil gerne sige tak til alle, som har taget sig tiden til at udfylde et spørgeskema. Det betyder meget for os og giver en pejling på, hvor vi skal sætte ind for bedst at imødekomme medlemmernes behov”, siger Overlægeforeningens formand Lisbeth Lintz.

Fokus på rådgivning, image og interessevaretagelse

Rådgivning og image er to af de områder, hvor medlemmerne giver Overlægeforeningen den bedste vurdering, og hvor der også er fremgang i forhold til tidligere undersøgelser. Alligevel scorer Overlægeforeningen under andre fagforeninger på begge områder, som sammen med interessevaretagelse vil være fokusområder fremover, forklarer Lisbeth Lintz:

”Rådgivning og interessevaretagelse er de to områder, som vi i Overlægeforeningen bruger flest ressourcer på. Samtidig er det de områder, som medlemmerne vurderer vigtigst. De medlemmer, som aldrig har fået rådgivning, er de mest negative. Det peger på, at vi ikke er gode nok til at fortælle om den indsats, vi gør for gruppen af overlæger”.

”Medlemmerne ønsker, at Overlægeforeningen er mere synlig i den offentlige debat og overfor medlemmerne. Derfor vil vi nu arbejde med, hvordan vi bedre kan kommunikere om den indsats, Overlægeforeningen yder for at sikre medlemmernes vilkår. Samtidig vil vi undersøge, om det faktisk er øget kommunikation om løn og vilkår samt vores indsats for at indgå gode aftaler og påvirke beslutninger, der efterspørges, eller om det er noget helt andet. Det vil vi gøre ved at kontakte nogle af de medlemmer, der har svaret på spørgeskemaet”.

I forhold til image scorer Overlægeforeningen højt på troværdighed, men lavere end benchmark på at være en tidssvarende organisation.

”Mange ser nok Overlægeforeningen som en lidt støvet organisation, selvom vi i dag arbejder med sociale medier og prioriterer at melde proaktivt ud med vores budskaber i den offentlige debat. Her skal vi arbejde videre med at melde skarpt ud på vores mærkesager og løbende fortælle om og inddrage medlemmerne, de regionale overlægeråd og tillidsrepræsentanterne i vores indsats for at varetage medlemmernes interesser. Vi er på vej i den rigtige retning, men vi gør det ikke godt nok endnu.”, siger Lisbeth Lintz.

Læs mere om undersøgelsens hovedresultater og de initiativer, Overlægeforeningen har sat i værk på baggrund af den nedenfor:

Hvad siger undersøgelsen?

 • Overordnet er der to tendenser: Overlægeforeningen er gået frem på alle parametre i forhold til tidligere undersøgelser, men vurderes fortsat under benchmark i forhold til alle andre parametre end troværdighed
 • På baggrund af undersøgelsen anbefaler analyseinstituttet, at der fokuseres på image, rådgivning og interessevaretagelse
 • Analyseinstituttet fremhæver også følgende indsigter:
  • Medlemmer ønsker fokus på løn og ansættelsesvilkår
  • Medlemmer ønsker større synlighed i den offentlige debat og overfor medlemmer
  • Overvej initiativer, der viser Overlægeforeningens styrke og tydeliggør, hvad Overlægeforeningen gør for medlemmerne
  • Vær opmærksom på oplevelsen af fællesskab

Hvilke initiativer planlægger Overlægeforeningen at sætte i gang på baggrund af undersøgelsen?

 • Bestyrelse og sekretariat vil arbejde videre med at analyse undersøgelsen og vil bl.a. kontakte nogle af respondenterne for at få uddybende svar, navnlig i forhold til ønsker om rådgivning
 • Fortsat fokus på relevant og engagerende kommunikation på Facebook og Twitter med klare budskaber fra Overlægeforeningen
 • Øget fokus på ’medlemshistorier’, der kommer tættere på medlemmernes hverdag
 • Fortsat fokus på relevant information i nyhedsbreve til alle medlemmer, herunder øget fokus på information om løn og arbejdsvilkår bl.a. i form af ’Ugens spørgsmål”
 • Fokus på visionspapiret ’Fremtidens Overlæge’, som bestyrelsen har arbejdet på over længere tid, og som sætter fokus på overlægerollen. Papiret skal både bruges til at gå i dialog med arbejdsgivere og politikere om rammer og vilkår for overlæger og til at drøfte i regionale overlægeråd, om hvilke barrierer, der findes for at opfylde visioner, så vi sammen kan arbejde for at mindske eller fjerne barriererne
 • Øget fokus på at fortælle om den indsats Overlægeforeningen gør for at varetage medlemmernes interesser og på at fortælle om mål, proces og resultater
 • Øget fokus på overlægernes arbejdsvilkår, bl.a. ved proaktivt at bruge resultater fra den store vilkårsundersøgelse til at sætte fokus på specifikke områder
 • Skarpere prioritering af udsendelse af spørgeskemaer, da flere medlemmer gør opmærksom på, at de har fået al for mange indenfor kort tid

Hvad er hovedtal fra undersøgelsen?

Medlemmernes tilfredshed

 • Medlemmernes tilfredshed med Overlægeforeningen er gået 9 point frem siden sidste undersøgelse i 2015 til en samlet score på 66 (ud af 100)
 • Medlemmernes oplevelse af, om de får værdi for pengene, er gået 7 point frem til en score 60. Den samlede medlemstilfredshed er på 63 mod et benchmark* på 67

Rådgivning

 • Medlemmernes vurdering af, om Overlægeforeningen tilbyder faglig kompetent rådgivning, er gået tre point frem til en score på 67 - det er dog fortsat under benchmark på 75
 • Medlemmernes vurdering af, om rådgiverne er imødekommende og venlige, er gået frem med fire point til en score på 78 mod et benchmark på 82

Interessevaretagelse

 • Overlægeforeningen scorer 62 mod et benchmark på 71 på spørgsmålet, om vi forstår de udfordringer, medlemmer står overfor i arbejdslivet
 • Overlægeforeningen er gået frem med 5 point på spørgsmålet, om vi skaber gode rammer, løn og ansættelsesvilkår for medlemmerne til en score på 58 mod et benchmark på 66

Image

 • Medlemmernes vurdering, af om Overlægeforeningen er en troværdig organisation, er gået frem med 7 point og er i dag 78 – det samme som benchmark
 • Medlemmernes vurdering, af om Overlægeforeningen er en tidssvarende organisation, ligger på 63 mod et benchmark på 72

*Benchmark er her gennemsnit for alle fagforeninger, Ennova har gennemført lignende undersøgelser for.