Gå til indhold

Nyhedsbrev 19/2022

Overlægeforeningens nyhedsbrev 29. september 2022

Konference: Fremtidens lægelige ledere gør en forskel

140 medlemmer var samlet, da Overlægeforeningen holdt konference for Fremtidens lægelige ledere. Nogle hovedpunkter fra dagen var:

  • Lægelig ledelse gør en forskel. Både erfaring og forskning viser, at god, nærværende, faglig ledelse øger kvalitet i opgaveløsningen, og arbejdsglæde blandt medarbejdere.
  • Der er stor forskel på den dagligdag og de rammer, lægelige ledere arbejder i på tværs af regioner, specialer og afdelinger.
  • Alligevel er mange af udfordringerne for de nye ledende overlæger de samme. Herunder spørgsmålet om, hvordan man får tid, mandat og kompetencer til at løse den nye opgave.
  • Ledelsesreformen fra OK21 gør det muligt at styrke den lægelige ledelse. Men det tager tid at implementere og der dukker løbende udfordringer op. Kan de ikke løses lokalt, hører Overlægeforeningen det gerne.
  • Samarbejde og støtte mellem overlæger, ledende overlæger og cheflæger er afgørende for, om det lykkes at skabe bedre og mere nærværende ledelse

Overlægeforeningen planlægger at holde en ny konference i januar i Århus.

Se videoer og oplæg fra konferencen her

Ledelsesreformen: Fremskridt i hele landet

I det meste af landet arbejder hospitalsafdelinger med at føre den ledelsesreform ud i livet, som Overlægeforeningen og Danske Regioner aftalte rammerne for ved OK21.

Valg til Overlægeforeningens bestyrelse

Alle medlemmer af Overlægeforeningen kan stille op til bestyrelsen. Fristen for at stille op er den 8. oktober.
Dog kan det være en fordel at sende et valgoplæg, som bliver offentliggjort på hjemmesiden inden da. Du kan sende dit indlæg til ld.fas@dadl.dk.

Du kan allerede nu læse oplæg fra de første fire kandidater: Michael Thede Davidsen, Barbara Malene Fischer, Christina Frøslev-Friis og Bjarne Rønde Kristensen.

Valg til kritisk revisor suppleant

Ved repræsentantskabsmødet den 8. oktober, skal der også vælges en suppleant til posten som kritisk revisor, som kan varetage hvervet sammen med kritisk revisor Sven Felsby. Alle medlemmer af Overlægeforeningen kan stille op. Fristen er den 8. oktober, men giv gerne allerede nu besked til sekretariatet på fas@dadl.dk, hvis du ønsker at kandidere.

Overlægeforeningens årsberetning 2022

Se, hvad Overlægeforeningen har lavet i 2022

Overlægeforeningens årsberetning har fokus på indførelsen af den nye ledelses- og stillingsstruktur, herunder ny TR-struktur og nye talspersoner. Desuden ser vi på overlægernes efterslæb på efteruddannelse, arbejdspres og mangel på speciallæger mm.
Som noget nyt kan du på siderne 'Året der gik' få et indblik i Overlægeforeningens politiske arbejde.

Se beretning her